جرس: فخرالسادات محتشمی پور، فعال زنان و همسر سیدمصطفی تاج زاده به دادگاه احضار شد.

  به گزارش تحول سبز، طبق اخطاریه ای که برای این فعال سیاسی فرستاده شده
وی موظف شده است تا در تاریخ ۲۴ مهرماه به عنوان متهم به دادگاه انقلاب
مراجعه کند. این اخطاریه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب صادر شده است.

گفتنی است فخرالسادات محتشمی پور پیشتر، روز ۱۰ اسفند ماه سال گذشته
دستگیر شد و مدت ۴۵ روز را در انفرادی و تحت بازجویی سپری کرد. هرچند اتهام
اولیه وی شرکت در تظاهرات روز دهم اسفند ماه اعلام شده بود اما در طول
بازجویی ها مجبور به پاسخگویی در خصوص نگارش عریضه های روزانه و اطلاع
رسانی در خصوص وضعیت خانواده های زندانیان سیاسی شد.

 

محتشمی پور در زمان بازداشت خود بارها اعلام کرده بود که دستگیری وی
برای وارد آوردن فشار بیشتر بر روی همسرش مصطفی تاج زاده صورت گرفته است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان