جرس: نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرائی شورای ملی صلح به یازده سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش رسیده به جرس، نرگس محمدی به دلیل فعالیت در کانون مدافعان حقوق
بشر آبان ماه سال 1388 از محل کار خود (شرکت بازرسی مهندسی ایران) اخراج شد
و در اردیبهشت سال 1389 به اتهام عضویت در کانون به شعبه 4 دادگاه انقلاب
احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار 50 میلیون تومان صادر شد. 
اما تنها چند روز بعد، توسط مأموران امنیتی، شبانه و در منزل خود بازداشت
شد و در تیرماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب محاکمه شد. 

محمدی به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی (اجتماع و تبانی علیه امنیت
کشور) به تحمل 5سال حبس تعزیری، به استناد ماده 499 ق.م. (عضویت در کانون
مدافعان حقوق بشر) به تحمل 5 سال حبس تعزیری و به استناد ماده 500 ق.م. (در
خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران) به تحمل 1 سال حبس
تعزیری و در مجموع به تحمل 11 سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

رای نرگس محمدی در 23 صفحه انشا شده که بارها در آن از فعالیت حقوق بشری به
عنوان فعالیت براندازانه یاد شده است. همچنین تلاش وی برای تشکیل شورای
ملی صلح و تأسیس کمیته انتخابات آزاد سالم منصفانه و تشکیل کمپین اعدام بس
کودکان، صدور اطلاعیه‌ها و گزارشات کانون در مورد نقض حقوق بشر و همکاری وی
با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و ملاقات با زندانیان سیاسی و اهداء
جایزه آیت‌الله منتظری و ملاقات با مهدی کروبی همگی در راستای براندازی
نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است که بارها در رأی صادره از وی به
عنوان مخالف و برانداز نظام جمهوری اسلامی ایران، عامل سیاه‌نمایی و
دروغگویی علیه نظام یاد شده و تصریح شده که دادگاه با توجه به عناد و لجاجت
متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضدامنیتی و تبلیغات مسموم و شاعرانه، وی را
به 11 سال زندان تعزیری محکوم می‌نماید. 

دادگاه رأی 23 صفحه‌ای صادره علیه محمدی را تنها قطره‌ای از عملکرد ضد
امنیتی و تخریبگر متهم می‌داند که در یک تشکل امنیتی – سیاسی فعالیت نموده
است. همچنین دادگاه دفاعیات وکلای وی دکتر محمد شریف و یلدا مظفریان را
دفاعیات غیرموجه تلقی نموده است

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان