شهرزادنیوز: بار
دیگر در مکزیک یک زن روزنامه نگار به قتل رسید. پلیس جنازه سر بریده مدیر
روزنامه محلی “پریمرا حوُرا” را روز شنبه 24 سپتامبر در شهر مرزی “نوئووُ
لاردوُ”، از ایالت شمالی تامولیپاز، کشف کرد.
به گزارش رسانه های مکزیک، علت قتل “ماریا الیزابت ماکیاس کاسترو” 39 ساله،
آن بوده است که وی، علیرغم تهدید ها و خطرات، جنایات کارتل های مواد مخدر
را از طریق اینترنت افشا می کرد.
از زمانی که مافیای مواد مخدر مکزیک توانسته است رسانه های محلی را به سکوت
وادارد، مردم مکزیک بیشتر از طریق شبکه های اجتماعی تویتر و فیسبوک اخبار
مربوط به جنایات و قتل ها را دریافت می کنند.
طبق آمار اعلام شده از سوی “کمیته دفاع از روزنامه نگاران” که مقر آن در
نیویورک است، از سال 1992 تاکنون 59 روزنامه نگار در مکزیک به قتل رسیده
اند. 
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان