مطالعات فرهنگی و رسانه ای: پایان‌نامه‌ی «مطالعه‌ی جامعه‌شناختی تجربه‌ی زیسته‌ی مردان از خشونت خانگی علیه آنان» دفاع می‌شود.

سیداحسان خیرخواه‌زاده این پایان‌نامه را با راهنمایی دکتر سهیلا صادقی
فسایی و مشاوره دکتر سعید معیدفر به‌نگارش درآورده است. داور جلسه‌ی دفاع
دکتر مریم قاضی‌نژاد خواهد بود.

جلسه‌ی دفاع روز چهارشنبه ۶ مهر ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۳۰ در سالن شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران دفاع خواهد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان