خبرگزاری مهر: دختران
داوطلب هلال احمر در اولین جشن ملی دختران جوان هلال احمر در سراسر کشور،
با دختران کشور قحطی‌زده سومالی اعلام همبستگی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراولین جشن ملی دختران جوان هلال احمر که هفتم
مهر امسال مقارن با سالروز میلاد حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود، دختران
عضو سازمان‌های جوانان و داوطلبان جمعیت هلال‌احمر سراسر کشور با دختران
کشور قحطی‌زده سومالی اعلام همبستگی می‌کنند.

این جشن با اهداف نهادینه کردن فرهنگ بشردوستانه و نوع‌دوستی در دختران
کشور، اعلام همبستگی، حمایت و همدردی دختران جوان جمعیت هلال احمر با
دختران کشور قحطی‌زده سومالی، ارتقای بینش دینی، آگاهی‌های اعتقادی و
آشنایی با مسائل روز اجتماعی و مهارت‌های زندگی در قالب طرح آیه‌های رحمت و
آشنایی بیشتر دختران با زندگی حضرت معصومه‌ (س) برگزار و در آن از 30 دختر
نمونه دواطلب جوان هلال احمر تقدیر می‌شود.

نخستین جشن ملی دختران جوان هلال احمر پنج‌شنبه هفتم مهرماه مقارن با اول
ذیقعده، سالروز میلاد حضرت معصومه (س) با مشارکت سازمان‌ جوانان و دفتر
امور زنان و خانواده جمعیت هلال احمر در کرج برگزار می‌شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان