شهرزادنیوز
:شمار روزنامه نگاران زن که از مناطق بحرانی و جنگزده جهان گزارش
تهیه می کنند، رو به افزایش است. اگر چه تنها زنان گزارشگری که برای
فرستنده های تلویزیونی کار می کنند، به چشم می آیند، اما تعداد دیگری نیز
برای رادیوها و مطبوعات از مناطق بحرانی در حال تهیه گزارش هستند.
یکی از این گزارشگران، الکس کرافورد، گزارشگر 48 ساله اسکای نیوز است که به
عنوان تنها نماینده رسانه های غربی همراه شورشیان لیبی وارد طرابلس شد.
آنتونیو رادوس، گزارشگر اتریشی فرستنده تلویزیونی آر تی ال، نیز نقش ویژه
ای دارد؛ چرا که تنها گزارشگر زن جهان آلمانی زبان است که در این عرصه
خطرناک کار می کند. بیشترین گزارشگران زن برای فرستنده های بریتانیایی و
ایرلندی کار می کنند، اما سی ان ان و الجزیره نیر نمی توانند از وجود آنان
چشم پوشی نمایند.
به گزارش روزنامه آلمانی “کولنر اشتات آنسایگر”، علت این پدیده نوع نگاه
زنانه این گزارشگران به جهان مردانه جنگ است که مورد استقبال بینندگان و
شنوندگان قرار می گیرد.
سرمشق این گزارشگران، با نگاه خود ویژه، مارتا گلهوُرن، همسر ارنست
همینگوی، نویسنده معروف آمریکایی، است. زمانی که همینگوی از جبهه حنگ داخلی
اسپانیا گزارش می نوشت، وی به زندگی پشت جبهه پرداخت. او همچنین جزو
نخستین روزنامه نگارانی بود که زمان پیاده شدن نیروهای آمریکایی در سواحل
نرماندی فرانسه، طی جنگ دوم جهانی، همراه با پرستاران و امداد گران بر این
خطه قدم گذاشت. 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان