ایسنا: معاون
اجتماعي و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور با اشاره به
وقوع يك طلاق از هر 6.5 ازدواج در كشور، مهمترين علت طلاق در كشور را شيوع
بالاي اعتياد بيان كرد و گفت: اعتياد، ساير آسيب‌هاي اجتماعي را به دنبال
دارد.

محمدعلي زنگانه در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
با بيان اينكه مشاوره، آموزش‌هاي پيش از ازدواج و مهارت‌هاي زندگي در
پيشگيري از طلاق بسيار موثر هستند، گفت: با توجه به محدوديت منابع در حوزه
پيشگيري، پوشش جمعيتي مناسبي براي برخورداري از اين مشاوره‌ها انجام
نمي‌شود.

به گفته وي، براي پيشگيري
از طلاق بايد برنامه‌هاي جامع توانمندسازي و يادگيري از سنين پايين در
كشور آغاز شود كه در اين ميان آموزش زندگي براي خانواده‌ها و متاهلين و
مشاوره پيش از ازدواج حائز اهميت است.

معاون سازمان بهزيستي با
تاكيد بر اينكه هر چه در بخش پيشگيري سرمايه‌گذاري كمتري شود نتيجه كمتري
هم گرفته مي‌شود، گفت: ستاد پيشگيري از طلاق كه در مركز امور زنان و
خانواده نهاد رياست جمهورس تشكيل شده اگر چه كمك مي‌كند تا سايردستگاه‌هاي
دست‌اندركار در كنار بهزيستي قرار بگيرند اما كافي نيست.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان