عصرایران : محمدعلي قمي فرماندار شهرستان نوشهر با بيان اينكه فضاي
فرهنگي شهرستان نوشهر فضاي مطلوب و مناسبي است افزود: توجه به مسايل
اخلاقي و اجتماعي در كنار طرح تحول اقتصادي در دستور كار فرمانداري نوشهر
قرار داشته و دراين راستا طرح تفكيك كاركنان زن و مرد ادارات اين شهرستان
آغاز و در حال اجرا است.

فرماندار شهرستان نوشهر با اشاره به اينكه
اين اقدام خواست كاركنان ادارات شهرستان بوده است، ادامه داد:‌ ايجاد فضاي
كوچك اداري از اهداف اين طرح است.

وي اجراي طرح تفكيك جنسيتي را
عامل مهمي در بالا بردن راندمان كاري كاركنان دانست و خاطرنشان كرد: با
سركشي دوره اي كه از ادارات داشته ايم شاهد رضايتمندي كاركنان از اجراي اين
طرح بوديم.

قمي به تشكيل كميته بهبود مديريت در نوشهر اشاره كرد و
گفت: مديريت اسلامي در راستاي حاكميت ديني كارآمد از اهداف تشكيل اين كميته
بوده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان