ایسنا: رييس گروه مبادلات بين‌الملل و اتباع خارجي آموزش و پرورش با اشاره به تحصيل بيش از 240 هزار دانش آموز افغان در مدارس كشور از نهايي شدن شيوه‌نامه ساماندهي و تحصيل اتباغ غيرمجاز و فاقد مدارك هويتي و اقامتي خبر داد كه بر اساس آن اتباغ غيرمجاز در نهضت سوادآموزي و موسسات آموزش از راه‌دور تحصيل مي‌كنند.

عباس بيات در گفت‌وگو با خبرنگار«آموزش و پرورش» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به ساماندهي دانش‌آموزان اتباع خارجي اعم از مجاز و غيرمجاز در سال تحصيلي جديد، گفت: حضور اتباع بيگانه در كشور از سال‌هاي گذشته وجود داشته اما امروز مسوولان و مراجع ذي‌صلاح از جمله وزارتين كشور و امور خارجه تمهيداتي را اتخاذ كرده‌اند كه رفت و آمد اتباع بيگانه در چهارچوب‌هاي قانوني انجام و حضورشان در كشور ساماندهي شود.

وي افزود: در حال حاضر طرح ساماندهي اتباع بيگانه از سوي وزارت كشور به عنوان متولي اتباع بيگانه در حال پيگيري است، ضمن آنكه در بين اتباع، كودكاني هستند كه در سن تحصيل قرار دارند كه اين كودكان همانند خانواده‌هايشان غيرمجاز و داراي هويت و مدارك اقامتي نيستند.

بيات خاطرنشان كرد: با توجه به مباني ديني و همسايگي ايران با كشورهاي افغانستان و عراق، جمهوري اسلامي همواره با اين اتباع برخورد مناسب داشته و به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرده كه فرزندان اتباع بيگانه تا زمان تعيين تكليفشان از تحصيل محروم نشوند.

وي با اشاره به مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در گذشته به امضاي رييس‌جمهور رسيد تا بر اساس آن شرايط تحصيل اتباع بيگانه فراهم شود، گفت: وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولي امر تعليم و تربيت تاكنون بيشترين بار حوزه آموزش عمومي و متوسطه اين اتباع را به دوش كشيده است به طوري كه در حال حاضر بيش از 240 هزار اتباع افغاني و بيش از 10 هزار اتباع عراقي در مدارس كشور تحصيل مي‌كنند.

رييس گروه مبادلات بين‌المللي و اتباع خارجي آموزش و پرورش يادآور شد: عليرغم كمك اندك سازما‌ن‌هاي بين‌المللي وبرخي كشورها، جمهوري اسلامي چندين سال است كه اين بار را به دوش مي‌كشد و با رفعت اسلامي به اين دانش‌آموزان خدمات تحصيلي ارايه كرده است.

وي اظهار كرد: واقعيت اين است كه بخشي از اتباع فاقد مدارك هويتي و اقامتي هستند لذا ثبت اطلاعات اين افراد در حوزه آموزش با كندي انجام مي‌شود چرا كه بسياري از اين دانش‌آموزان مدارك هويتي و اقامتي ندارند.

بيات گفت: وزارت آموزش و پرورش همزمان با اجراي طرح ساماندهي اتباع غيرمجاز در وزارت كشور و فراهم شدن حداقل اقامت 120 روزه در ايران؛ درصدد است تا زمينه‌هاي ادامه تحصيل اين دانش‌آموزان را فراهم كنند.

به گفته وي دانش‌آموزان اتباغ غيرمجاز كه فاقد مدرك هويتي و اقامتي هستند چنانچه در طرح ساماندهي شركت كرده و برگه اقامت موقت دريافت كرده‌اند تحت پوشش آموزش و پرورش قرار گرفته و تا زمان حضورشان در ايران ادامه تحصيل مي‌دهند.

ساماندهي60 تا 140 هزار دانش‌آموز افغان غيرمجاز از مهر 90

تدوين شيوه نامه ثبت‌نام اتباغ غيرمجاز نهضت سوادآموزي و موسسات آموزش از راه دور

بيات تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود در طرح ساماندهي اخير اتباع غيرمجاز افغاني كه از سوي وزارت كشور در حال اجراست 60 تا 140 هزار دانش‌آموز در مراكز آموزش ساماندهي شوند.

مدير گروه مبادلات بين‌الملل و اتباع خارجي وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در حال حاضر شيوه‌نامه ساماندهي و تحصيل اتباغ غيرمجاز نهايي شده است خاطرنشان كرد: وزارت آموزش و پرورش براي تحت پرورش قرار دادن اين دانش‌آموزان ثبت نام اين افراد در نهضت سوادآموزي و موسسات آموزش از راه دور را تدوين كرده است.

بيات عنوان كرد: بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي آموزش و پرورش موظف به ارايه آموزش عمومي يعني دوره ابتدايي و راهنمايي است و متوسطه جزو مسووليت اين وزارتخانه نيست و برنامه‌اي براي اين مقطع نداريم چرا كه امكانات بيشتري را مي‌طلبد.

وي به ايسنا گفت: وزارت آموزش و پرورش در حال تهيه و تدوين شيوه‌نامه و دستورالعمل ارايه آموزش به اين دانش‌آموزان را از طريق سازمان نهضت سوادآموزي و آموزش از راه دور است.

رييس گروه مبادلات بين‌المللي و اتباع خارجي وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: پس از نهايي شدن شيوه‌نامه آموزش اتباع خارجي جزئيات كامل آن اعم از زمان ثبت‌نام ،نحوه و مكانهاي مراجعه در استانها اعلام خواهد شد چرا كه اين دانش‌آموزان متفاوت از دانش‌آموزاني هستند كه مدارك هويتي و اقامتي دارند و مانند ساير دانش‌آموزان از آموزشهاي رسمي كشور برخوردار هستند.

وي در پايان گفت: آموزش و پرورش شيوه‌نامه ادامه تحصيل اتباع بيگانه غيرمجاز را تا سال تحصيلي جديد به استانها ابلاغ مي‌كند تا اين دانش‌آموزان بتوانند از فرصتهاي آموزشي كه برايشان فراهم مي‌شود استفاده كنند چرا كه آموزش امروز اين دانش‌آموزان فرداي روشن افغانستان را رقم مي‌زند و ايران به عنوان يك كشور اسلامي بر اساس مباني ديني طي 30 سال گذشته خدمات زيادي به ويژه در حوزه آموزش به اين اتباع داده است.

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان