قانون: بعد از ظهر امروز آمنه بهرامی قربانی اسيدپاشی با حضور در قانون از برنامه‌های آينده‌اش برای زندگی، نقاشی و گرافيک و حتی بازی در هاليوود گفت.

آمنه بهرامی که گفت‌و‌گوی مفصلی با قانون داشت از همه‌ رسانه‌ها و خبرنگاران به دليل ياری رساندن به او در رسيدن به آنچه حق خود می‌دانست تشکر کرد و گفت: «وکيل واقعی من خبرنگاران بودند.»

آمنه بهرامی گفت: «بر اساس کتابم به نام «چشم در برابر چشم» که به آلمانی چاپ شده است پيشنهاد ساخت فيلمی از هاليوود دارم که به زودی در مورد آن با تهيه کننده آمريکايی مذاکره خواهم کردم.»

آمنه از کانديدا شدنش برای دريافت جايزه بردباری و عدم خشونتِ يونسکو خبر داد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان