بی بی سی: ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی برای بسیاری تازه آغاز مشکلات است؛ مخصوصا اگر شوهر، افغان باشد و حاصل این ازدواج چند فرزند که نمی‌توانند تابعیت ایران را داشته باشند. فرزندان این زنان، از حقوق شهروندی ایران برخوردار نیستند. اما نمایندگان مجلس قصد دارند قانون انتقال تابعیت زنان ایرانی به فرزندانشان را اصلاح کنند.

جزئیات بیشتر در گزارش نعیمه نامجو .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان