تا قانون خانواده برابر: نمایشگاه " زخم(scar) ، مجموعه ای از پرتره های زنان بازمانده و جان سالم به در برده  از سرطان پستان است که توسط " دیوید جی" عکاس مد در ابعاد بزرگ گرفته شده و در معرض نمایش گذاشته شده است.

این عکس ها در درجه اول با هدف افزایش سطح آگاهی عمومی و مبارزه با این سرطان کشنده در زنان و تشکیل کمپینی به همین نام به نمایش درآمده اند. تصاویری برهنه از زنان بدون پستانی که با شهامت و شجاعت به مبارزه با این بیماری بر خاسته اند. تینا کارول خواننده اوکراینی این عکس ها را نمایش حیرت آور از زنانی می داند که با شجاعت و شهامت مثال زدنی به مبارزه با استانداردهای زیبایی بیرونی رایج در جامعه پرداخته اند. همچنین روزنامه لی پست فرانسه  از این نمایشگاه ِعکس با تیتر " سرانجام دیوید جی، واقعیت سرطان پستان را با عکس هایش به نمایش در آورد" یاد کرده است.

 

 عکس های این عکاس مد در سایت thescarproject قابل مشاهده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان