خبرگزاري فارس: رئيس فراكسيون زنان مجلس با اشاره به ضرورت حمايت دولت از زناني كه فرزند دوقلو به دنيا مي‌آورند، گفت: مدت زمان مرخصي زنان در زايمان‌هاي دوقلو بايد به بيش از 6 ماه افزايش يابد.‏

طيبه صفايي در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» در ‌خصوص افزايش مدت زمان مرخصي زايمان زنان شاغلي كه فرزند دوقلو دارند، اظهار داشت: تا كنون تقاضايي در ‌خصوص افزايش مدت مرخصي زايمان زناني كه فرزند دوقلو دارند به فراكسيون زنان مجلس ارائه نشده است چرا كه تعداد زناني كه فرزند دوقلو به دنيا آورده و شاغل هستند بسيار كم است.

وي افزود: زناني كه فرزند دوقلو دارند و خواستار افزايش مدت مرخصي زايمان هستند مي‌توانند درخواست خود را به فراكسيون زنان مجلس يا مركز امور زنان ارائه كنند تا افزايش مرخصي زايمان آنها را پيگيري كنيم.

صفايي با بيان اينكه مجلس نمي‌تواند در موضوع افزايش مرخصي زايمان زنان شاغلي كه فرزند دوقلو به دنيا مي‌آورند، مداخله كند، گفت: افزايش مرخصي زايمان اين زنان بار مالي براي دولت به همراه دارد.

رئيس فراكسيون زنان مجلس ادامه داد: مركز امور زنان مي‌تواند لايحه‌اي را به منظور افزايش مرخصي زايمان زنان شاغل كه فرزند دوقلو دارند به هيئت دولت ارائه كند تا پس از تصويب شاهد اجرايي شدن آن باشيم.

وي بيان كرد: قانون بايد مرخصي زايمان ويژه‌اي را براي زنان شاغلي كه فرزند دوقلو دارند درنظر بگيرد و مدت مرخصي زايمان آنها را از 6 ماه افزايش دهد.

صفايي اظهار داشت: دولت بايد از مادراني كه فرزندان چندقلو به دنيا مي‌آورند حمايت مادي و معنوي كند كه يكي از راه‌هاي اين حمايت افزايش مدت زمان مرخصي زايمان مادراني است كه فرزند دوقلو به دنيا مي‌آورند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان