شهرزاد نیوز: مریم مجتهد زاده، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در روز خبرنگار به خبرنگاران سه روز سفر زیارتی به مشهد اهدا کرد.

این هدیه به زنان خبرنگاری که برای خبرگزاری های شبستان (امور قرآنی) ، وفا (زنان) کار می کنند، اهدا شده است.

احمدی نژاد نیز در گرد همایی دیگری که به همین مناسبت و با شرکت اصحاب رسانه ای برگزار شده بود، گفت به خبرنگاران (اعم از زن و مرد) یک قرآن و حافظه دیجیتالی داده خواهد شد.

سال گذشته نیز دو نوع کادو در نظر گرفته شده بود: روزنامه نگارن مجرد سفری به مشهد به ارزش سیصد هزار تومان و متاهلین سفری به ارزش چهارصد هزار تومان دریافت کرده بودند

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان