{{شهرزادنیوز}}: سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر در مورد تعداد عروسان زیر 18 سال در جهان هشدار دادند. یونیسف آمار دختران زیر 18 سالی که (به اجبار) ازدواج می کنند، 10 میلیون نفر اعلام کرده است. به عبارت دیگر در هر 3 ثانیه یک دختر زیر 18 سال وارد زندگی زناشویی می شود که در بسیاری موارد با فقر و خشونت همراه است.

بیشترین تعداد عروسان زیر 18 سال در خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا هستند و معمولا از خانواده های فقیرند.

علاو بر فقر و خشونت فیزیکی، عروسان زیر 18 سال دوران بارداری و زایمان خطرناک تری نسبت به افراد بالای 20 سال دارند. احتمال مرگ در دوران بارداری و یا زایمان برای این گروه سنی 15 برابر سنین بالاتر است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان