رادیو فردا: اینگلوک شیناوات، روز جمعه با کسب اکثریت آراء پارلمان تایلند به عنوان اولین نخست وزیر زن آن کشور انتخاب شد.

خانم اینگلوک خواهر تاکسین شیناوات، نخست‌وزیر سابق تایلند، است. دولت تاکسین شیناوات پنج سال پیش در پی یک کودتای نظامی سرنگون شد.

پیش بینی می شود که در چند روز آینده با تائید پادشاه تایلند، خانم اینگلوک شیناوات،رسما به عنوان بیست و هشتمین نخست وزیر تایلند، کار خود را آغاز کند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان