{{میهن:}} نمایندگان مجلس با ۱۵۰ رأی موافق، با یک فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ موافقت کردند.

به گزارش پایگاه اینترنتی همشهری آنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پس از بررسی فوریت طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵، با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۲۱ رأی ممتنع از ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، با یک فوریت این طرح موافقت کردند.

این طرح که به امضای ۶۸ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، دارای یک مقدمه توجیهی و یک ماده واحده است که در صورت تصویب نهایی آن، فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده‌اند، ایرانی محسوب می‌شوند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان