{{ایسنا:}} معاون بهداشتي وزير بهداشت از پيش‌بيني‌هاي انجام شده براي افزايش مرخصي زايمان مادران خبر داد و گفت: همچنين پيشنهاد ما آن است كه هنگام زايمان مادران، مرخصي دو هفته‌اي براي پدران در نظر گرفته شود تا پدران بتوانند كمك حال مادران بوده و به ترويج تغذيه با شيرمادر كمك شوند.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، دكتر عليرضا مصداقي‌نيا در همايش روز جهاني تغذيه با شير مادر و تاكيد بر لزوم آموزشهاي قبل، حين و پس از بارداري به منظور ترويج تغذيه با شيرمادر گفت: اهميت تغذيه با شير مادر در دبيرستان‌ها بايد عنوان و تقويت شود. آموزشها در اين زمينه در دوران بارداري بايد افزايش يابد. همچنين آموزش‌ها براي پرسنل بهداشتي درماني و مراكز بيمارستان به منظور ترويج تغذيه با شير مادر لازم است.

وي شاخص زايمان سزارين را در كشور رو به افزايش خواند و گفت: شيردهي توسط مادران بسيار مهم است و عدم توجه به آن، پاسخ فرهنگ سازي غلطي است كه در اين زمينه صورت گرفته است.

مصداقي نيا با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت براي ترويج تغذيه با شيرمادر گفت: از جمله اين اقدامات مي‌توان به راه‌اندازي بيمارستانهاي دوستدار كودك اشاره كرد. حدود 530 بيمارستان دوستدار كودك در سطح كشور وجود دارد. ارزيابي تغذيه با شيرمادر در سه تا پنج روزگي، تقويت مراكز خاص مشاوره شيردهي و گسترش اين مراكز نيز از ديگر اقداماتي بوده است كه در زمينه ترويج تغذيه با شيرمادر صورت گرفته است.

وي به اقدامات آموزشي براي آموزش پرسنل مراكز بهداشتي درماني، بازآموزي پزشكان عمومي، بازآموزي متخصصان اطفال، ماماها، پرستاران و پزشكان فعال در بخش خصوصي به منظور ترويج تغذيه با شيرمادر اشاره كرد و ادامه داد: در زمينه مرخصي پس از زايمان مادران اخيرا دفتر امور زنان رياست جمهوري لايحه جديدي را پيشنهاد داده بود كه ما نيز پيشنهاد داديم به منظور بررسيهاي بيشتر از ارائه آن دست نگه دارند. به اين ترتيب، ماههاي مرخصي پس از زايمان به ويژه براي مادراني كه زايمان دوقلو و يا بيشتر دارند افزايش مي‌يابد. همچنين پيشنهاد ما آن است كه براي پدران نيز مرخصي دوهفته‌اي در نظر گرفته شود تا بتوانند كمك‌ حال مادران بوده و به ترويج تغذيه با شيرمادر كمك شود.

معاون بهداشتي وزير بهداشت همچنين تاكيد كرد كه لازم است از واردات بي‌رويه شير مصنوعي جلوگيري شود. همه سازمانها و ارگانهاي ذي‌ربط بايد براي تغذيه كودكان با شيرمادران كمك كنند. سازمانهاي زيادي در اين زمينه دخيل هستند.

مصداقي نيا در ادامه به اقدامات وزارت بهداشت براي گسترش برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع به سراسر كشور اشاره كرد و گفت: با توجه به تاكيدات رياست جمهوري مبني بر لزوم پيگيري وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه در زمينه برنامه پزشك خانواده و همچنين با توجه به پيگيريهاي كميسيون بهداشت و درمان، برنامه پزشك خانواده و گسترش آن به سراسر كشور به شدت پيگيري مي‌شود. اميدواريم با بسته پزشك خانواده و تيم سلامت بتوانيم از ترويج تغذيه با شير مادر به عنوان يك برنامه اصلي بهره‌برداري كنيم.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان