{{شهرزاد نیوز:}} خبرگزاری دولتی زنان در ایران با انتشار خبری با عنوان “بحران شوهر برای یک میلیون دختر” توصیه کرده است که برای برخورد با افزایش تعداد دختران مجرد در ایران، باید همسن گزینی همسر باید تشویق شود زیرا مردان اغلب تمایل به گرایش با دختران جوانتر از خود را دارند. این مطلب را شهلا کاظمی پور، معاون مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده است.

همین منبع چنین برآورد کرده است که در سال های آینده یک میلیون بر تعداد دختران مجرد افزوده می گردد اما پایه اساسی چنین برآوردی اعلام نشده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان