شهرزادنیوز: به گزارش نهاد زنان سازمان ملل، هر ساله حدود 350 هزار زن، روزانه حدود یک هزار نفر، بر اثر مشکلات هنگام بارداری یا زایمان جان می سپارند؛ 99 در صد آنها در کشورهای رو به رشد. افزون بر آن حدود 8 میلیون زن از بیماری های خطرناک و یا معلولیت دایم بر اثر مشکلات پیش آمده به هنگام زایمان در رنج اند.

در ادامه گزارش آمده است که احتمال مرگ یک زن طی بارداری، در فقیر ترین کشورها، برابر با 1 در برابر 31 زن است.

طبق ارزیابی نهاد مزبور، در 58 کشور مورد پژوهش صندوق جمعیت سازمان ملل، بیش از 350 هزار کمبود ماما وجود دارد که با رفع این کمبود بسیاری از مشکلات زنان باردار قابل پیشگیری خواهند بود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان