{{مهر:}} طرح برخورد با آتلیه‌ها و آرایشگاههای متخلف صبح چهارشنبه در سطح شهر تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی صبح چهارشنبه ماموران پلیس اماکن عمومی تهران بزرگ با اجرای طرحی سراسری اقدام به برخورد با آتلیه های غیرمجاز و متخلف کردند.

در این طرح همچنین با آرایشگاههای متخلف که خلاف شئونات اسلامی اقدام می کنند برخورد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان