{{ تغییر برای برابری}}: به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از روزنامه المدینه چاپ عربستان، وزارت دادگستری عربستان اعلام كرد: به رغم وجود مخالفان بی‌شمار این وزارت‌خانه در صدد تصویب و صدور قانونی در این زمینه است.

وزارت دادگستری بار دیگر بر تلاش و توانمندی این وزارت‌خانه در زمینه بررسی سن قانونی ازدواج دختران كم سن و سال تاكید كرد و افزود: بررسی این قانون رو به پایان است وبه زودی این قانون رسما اجرا خواهد شد.

یك مقام عالی‌رتبه این وزارت‌خانه به این روزنامه گفت: تصمیم تعیین سن ازدواج برای زنان و دختران كم سن وسال عربستانی در حال بررسی است.

وی افزود: برخی معتقدند كه تعیین سن ازدواج مخالف شریعت خدا است و خواهان عدم تعیین سن ازدواج هستند در حالی كه وزیر دادگستری خواهان تصویب و اجرای این قانون است.

الشیخ عبدالله المنیع، یك عضو هیات علمای دینی عربستان نیز در خصوص جنبه دینی این مساله گفته است: ازدواج دختران كم سن و سال درست نیست دختران باید صبر كنند و در صورت هرگونه عدم توجه به خواسته دختران كم سن و سال برای عدم ازدواج باید مساله به مراجع قضایی ارجاع داده شود.

مدیر اداره ازدواج در وزارت دادگستری اعلام كرد: مجازاتی كه برای نقض این قانون در نظر گرفته شده است لغو سند ازدواج یا تعلیق آن به مدت یك سال یا دست كم هشدار در این زمینه است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان