کلمه: مرخصی بهاره هدایت تمدید نشد و این فعال سیاسی صبح امروز به زندان بازگشت.

به گزارش خبرنگار کلمه، بهاره هدایت، فعال دانشجویی که شنبه ی گذشته، پس از یک سال و نیم به مرخصی آمده بود در پی مخالفت دادستانی با تمدید مرخصی اش صبح امروز به بند زنان زندان اوین بازگشت.

بر اساس گزارش ها این در حالی است که وی قرار بود امروز در یکی از بیمارستان های تهران برای خارج کردن سنگ کیسه صفرا تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

بهاره هدایت سخنگوی دفتر تحکیم وحدت دی ماه سال ۸۸ بازداشت و در تابستان سال گذشته به نه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

وی در آستانه ی اعیاد شعبانیه با وثیقه ی ۷۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان