{{رادیوفردا}}: شورشیان اسلام گرای سومالی، وزیر تازه منصوب شده امور زنان و خانواده این کشور را در نزدیکی موگادیشو ربودند. عایشه عثمان عقیل، تنها زنی است که روز چهارشنبه به عضویت کابینه 18 نفره عبدالولی محمد علی، نخست وزیر در آمد. او درحال رفتن به جلسه کابینه بود که ربوده شد.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که سازمان ملل در تلاش است به مناطق قحطی زده ِ زیر کنترل شورشیان اسلام گرا کمک برساند.
گروه الشباب، ممنوعیت فعالیت سازمان خوابار جهانی را لغو و تقاضای کمک های بشردوستانه کرده، اما شرایط فعالیت امدادرسانان هنوز روشن نیست.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان