{{عصر ایران}}: دو زن عماني در عربستان سعودي به دليل رانندگي دستگير شدند .

به گزارش ايسنا، پليس اين دو زن را هنگام سفر با خانواده‌هايشان در جاده رياض – طائف دستگير كردند.

روزنامه الحيات نوشته است: اين دو زن كه گواهينامه رانندگي كشور عمان را داشتند متعهد شدند كه هرگز از قانون تخطي نكنند .

اواخر ژوئن عربستان سعودي در حالي پنج زن سعودي را به دليل رانندگي و سرپيچي از قانون منع رانندگي زنان بازداشت كرد كه هيچ قانون رسمي در اين كشور زنان را از رانندگي منع نمي‌كند.

اين اقدام آنان در واكنش به فراخواني اينترنتي بود كه از زنان خواسته شده بود رانندگي كنند، بعد از اين فراخوان هر روز در شهرهاي مختلف عربستان زنان در اعتراض به اين اقدام دولت سعودي رانندگي مي‌كنند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان