{{آینده نیوز:}} معاون رئیس قوه قضائیه در پیشگیری از جرم گفت: 30 سال است كه با روشهای كیفری با جرم مقابله كردیم ولی موفق نشدیم و وقوع جرم در كشور از حد خود خارج شد و امروز رویكرد پیشگیرانه تنها راه حل مقابله با جرم و آسیبهای اجتماعی است.

به گزارش مهر، محمدباقر ذوالقدر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با ضرورت دانستن یادگیری خبرنگاران حوزه اجتماعی از آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه و روشهای پیشگیری از وقوع جرم گفت: متاسفانه امروز وضعیت جرم و انحراف در جامعه قابل قبول نبوده و از حد متعارف خارج شده است.

وی افزود: حتی بر اساس آمارهای سازمان ملل، افزایش جرم در جهان رشد 5 درصدی داشته كه از رشد جمعیت جهان بیشتر است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: جرم كم هم زیاد است و امروز تمامی مسئولان نظام از افزایش وقوع جرم ابراز نگرانی می كنند كه می توان از افزایش پرونده های قضائی در دادگاهها، افزایش آمار طلاق، اعتیاد و… به این مهم پی برد.

ذوالقدر با بیان اینكه نگاه كیفری در كوتاه مدت می تواند چاره مقابله با جرم باشد گفت: مجازاتهای كیفری حتی اگر عادلانه هم باشد به خانواده، جامعه و شهر آسیب می رساند و موجب افزایش جرائم جدیدی می شود. مضافا اینكه هزینه زیادی را به دولت و حكومت تحمیل می كند.

وی افزود: 30 سال است كه با روشهای كیفری با جرم مقابله كردیم ولی موفق نشدیم و وضع بدتر شده است و امروز رویكرد پیشگیرانه تنها راه حل مقابله با جرم و آسیبهای اجتماعی است.

معاون قوه قضائیه گفت: شعار ما در پیشگیری از وقوع جرم پیشگیری در حد ممكن و كیفر در حد ضرورت است و این دیدگاه یعنی اینكه مجرم یا جاهل است و یا بیمار و هردو اینها مجازات ندارند.

ذوالقدر اظهار داشت: این معاونت در سه حوزه پیشگیری اولیه یا اجتماعی و فرهنگی، پیشگیری ثانویه و پیشگیری كیفری با جرم مقابله می كند كه در پیشگیری اولیه علل وقوع جرم از بین رفته و در پیشگیری ثانویه ابزار و فرصت ارتكاب به جرم از بین رفته و در مرحله سوم از ارتكاب به جرم جلوگیری می شود كه بیشترین سهم مربوط به پیشگیری اولیه است.

وی افزود: متولیان فرهنگ و كسانی كه افكار عمومی را در دست دارند بیشترین سهم را در پیشگیری از وقوع جرم داشته زیرا رفتار جامعه با آنها شكل می گیرد و نقش رسانه ها به خصوص روزنامه ها در این میان ممتاز و تاثیر گذار است و روزنامه نگاران باید مهارت لازم را در انعكاس فرهنگ مقابله با جرم به دست آورند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان