برگزاری جام جهانی فوتبال زنان در فرانکفورت آلمان و موفقیت هایی که کسب کرده، باعث شده صحبت ها درباره فوتبال زنان و تفاوت آن با فوتبال مردان بیشتر بشود. نیکلاس نیک سادات به این شهر رفته و با دخترهای فوتبالیست اروپایی و آمریکایی در این باره صحبت کرده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان