{{میهن:}} دادگستری کل استان تهران خبر «تجاوز ۵ نفر به معلم جوان در جنوب تهران» را بسیار قدیمی دانست و آن را رد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان تهران: به دنبال درج خبری با عنوان«تجاوز ۵ نفر به معلم جوان در جنوب تهران» در برخی از سایت‌های خبری بدینوسیله برای تشحیذ افکار عمومی و ضمن تکذیب خبر فوق به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند که پرونده مربوطه در سال ۱۳۸۳ و در شعبه ۷۷ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و احکام مربوط به آن برابر مقررات قانونی صادر شده و نسبت به برخی از محکومان اجرا شده است و نسبت به سایر محکومان هم اینک مراحل اجرایی خود را می‌ پیماید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: لیکن متاسفانه برخی سایت‌های خبری آن را به عنوان موضوع جدید مطرح کرده و بدین ترتیب افکار عمومی را مشوش کرد‌ه‌اند. روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران در پایان به کلیه ارباب جراید و رسانه‌های جمعی متذکر شده از درج هرگونه خبر بدون ذکر منبع موثق خودداری کرده تا به امر خطیر اطلاع رسانی خدشه‌ای وارد نشود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان