{{زن فردا:}} رییس سازمان میراث فرهنگی حکم سرپرستی داریوش اکبرزاده را برای ریاست موزه ملی ایران صادر کرد. وی جانشین آزاده اردکانی در این سمت شد.

در حالی‌ که سخنگوی قوه قضاییه از وجود بازداشت در موزه ملی ایران خبر داد، روح‌الله احمدزاده، رییس سازمان میراث فرهنگی حکم سرپرستی داریوش اکبرزاده را برای ریاست موزه ملی ایران صادر کرد. وی جانشین آزاده اردکانی در این سمت شد.

داریوش اکبرزاده که به امضای روح الله احمدزاده کرمانی از دوشنبه به عنوان سرپرست موزه ملی ایران مشغول فعالیت شده پیش از این مسوول بخش کتیبه‌های موزه ملی بوده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان