{{شرق:}} هرچند فرمانده نيروي انتظامي آب پاکي را روي دست منتقدان ريخته و گفته است که انتقادات به طرح امنيت اخلاقي بيجا است و اين افراد به اصل مبارزه بي‌اعتنا هستند نه با روشي که در پيش گرفتيم. اما روز گذشته، معصومه ابتکار، عضو اصلاح‌طلب شوراي‌شهر تهران در جلسه علني شورا به انتقاد از نحوه مديريت عفاف و حجاب در جامعه پرداخت و گفت: نبايد رفتارهايي صورت گيرد که به شخصيت افراد آسيب برسد. او با اشاره به اينکه در بسياري از کشورها پسران و دختران بدون اجبار و آگاهانه حجاب را انتخاب مي‌کنند، مي‌گويد: بايد مديريت جامعه به سمتي برود که جوانان به انتخاب آگاهانه حجاب هدايت شوند نه اجباري. به گفته ابتکار، برخي رفتارهايي که صورت مي‌گيرد به شخصيت افراد آسيب مي‌زند، اين خلاف آموزه‌هاي قرآن درباره حجاب است. رييس کميته محيط‌زيست شوراي شهر تاکيد کرد: در گذشته تجربه‌هاي زيادي در زمينه حجاب و برخوردهاي صورت گرفته داشتيم. چرا از گذشته درس نمي‌گيريم؟ او معتقد است: همان اندازه‌اي که به پوشش اهميت مي‌دهيم به الزامات مقدم بر آن نظير توسعه ورزشگاه‌ها و امکانات فرهنگي و تفريحي سالم براي شهر توجه نمي‌شود و چنين امکاناتي در شهر کافي نيست. از طرفي نيروي انتظامي بايد به امنيت جامعه توجه کند. ابتکار افزود: اين روزها خبرهاي متعددي از تعرض به زنان و رفتارهاي خشونت‌آميز منتشر مي‌شود و اين مساله زنان را به طور دايم در معرض تهديد قرار مي‌دهد؛ از اين رو نيروي انتظامي بايد به مقوله امنيت توجه کند.

«عفاف ستيز» افترا است
اما در رابطه با طرح امنيت اخلاقي و نسبت عفاف ستيز از سوي نيروي انتظامي به افراد، يک حقوقدان مي‌گويد که اتهام عفاف ستيزي مصداق افترا است. ستيز به معني نزاع کردن و مناقشه است و آنگونه که در لغتنامه دهخدا آمده، معناي جنگ و خصومت و سرکشي هم دارد. به اين ترتيب وقتي مي‌گوييم گروهي به ستيز با يک شخص يا گروه يا هر چيز ديگري رفته‌اند، يعني با آن وارد جنگ و مناقشه شده‌اند. البته «ستيزه‌گر» معناي ظالم هم مي‌تواند داشته باشد. با دانستن اين معناي ستيز که شايد برخي از آن اطلاع نداشته باشند، دانستن معني عفاف هم لازم به نظر مي‌رسد تا معناي ترکيب «عفاف ستيز» که مدتي است از سوي پليس مطرح مي‌شود، مشخص شود. شايد فرماندهان پليس با دانستن اين مفهوم و بار حقوقي آن از به کار بردن اين ترکيب خودداري کنند. معني کلمه عربي عفاف از ريشه عفت و به معناي پاکدامني و خويشتنداري و پارسايي است. با اين توصيف، عفاف ستيز بايد به کسي گفته شود که به جنگ با پاکدامني برخواسته است. چنين کسي قطعا پاکدامن هم نيست. يعني دچار آلودگي و فساد است، چرا که نه تنها عفيف و پاکدامن نيست، بلکه با پاکدامني، ستيزه و جنگ هم مي‌کند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان