تا قانون خانواده برابر: مریم بهرمن، فعال جنبش زنان و عضو انجمن زنان پارس روز 13تیرماه 1390 به کانون اصلاح و تربیت میانرود، محل نگهداری زندانیان زن در شیراز، منتقل شد.

وی در طول این مدت چندین بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته که وضعیت جسمی و روحی ایشان مساعد عنوان شده است.

بهرمن، صبح روز 21 اردیبهشت ماه 1390، بازداشت شد. چند تن از مٱموران امنیتی با در دست داشتن حکم بازداشت به منزل این فعال اجتماعی مراجعه کرده و بعد از سه ساعت بازرسی منزل (اتاق شخصی) و ضبط بعضی از اموال شخصی،‌ او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت کردند.

به نقل از صفحه [تا آزادی مریم بهرمن در فیس بوک->http://www.facebook.com/pages/%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86/131353980273479] مريم بهرمن، فعاليت های خود را از دوران دانشجويی با عضويت در انجمن دانشجويی برق و مخابرات آغاز و پس از پايان تحصيلات با نهادها، انجمن ها و مؤسسات مختلفی از جمله مؤسسه کنشگران داوطلب، انجمن زنان پارس، مجله فروغ، کمپين يک ميليون امضاء و همگرايی زنان برای طرح مطالبات در دوران تبليغات انتخاباتی دهمين دوره رياست جمهوری و … همکاری کرده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان