بی بی سی: وزیر علوم ایران گفته قرار است در هر استان یک دانشگاه دخترانه تاسیس شود. شهرداری تهران هم می خواهد بخشی از پارک چیتگر در غرب این استان را فقط برای استفاده زنان طراحی کند. این روزها در ایران بحث زنانه و مردانه کردن مکانهای عمومی مثل پارک و دانشگاه داغ است.

کامبیز کراماتی گزارش می‌دهد

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان