مهر: دومین المپیاد فرهنگی-ورزشی عشایر در شهرستان فریدونشهر از توابع اصفهان جمعه گذشته برگزار شد و در آن عشایر به رقابتهای فرهنگی و ورزشی پرداختند.

{{عکسها: عالیه سعادت پور،احسان خسروی}}

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان