{{ایرنا:}} رييس اداره سلامت كودكان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: ظرف پنج سال آينده، حداقل 500 كلينيك شيردهي كودك در سراسر كشور راه اندازي مي شود.

‘سيدحامد بركاتي’ در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: هدف از راه اندازي اين كلينيك ها، آن است كه چنانچه مادري در زمينه شيردادن به كودك خود با مشكل يا سووالي مواجه شد يا به آموزشي نياز داشت، بتواند با مراجعه به اين كلينيك ها مشكلات خود را حل كند.
وي يادآور شد: اكنون بيش از يكصد كلينيك مشاوره شيردهي كودك در كشور فعاليت دارند اما آيين نامه مصوبي براي اين مراكز وجود ندارد.
بركاتي كه رياست دبيرخانه كشوري رشد و تكامل همه جانبه كودكان را نيز به عهده دارد، گفت: هم اكنون الگوهاي استانداردي براي كلينيك هاي مشاوره شيردهي تدوين شده است تا در آينده، آيين نامه مصوبي در اين زمينه ابلاغ شود.
وي اظهار داشت: شمار محدودي از كلينيك هاي مشاوره شيردهي بصورتي تعريف شده اند تا 24 ساعته در مراكز درماني فعاليت داشته باشند و مادران در هر ساعت از شبانه روز بتوانند به اين مراكز مراجعه كنند.
رييس اداره سلامت كودكان وزارت بهداشت، خاطرنشان كرد: عمده كلينيك هاي مشاوره نيز در دو شيفت صبح و بعدازظهر در بيمارستان ها بطور دايمي مستقر خواهند شد.
بركاتي گفت: آينده تغذيه اي و رشد كودك به شيرمادر بستگي دارد و از اين رو براي تامين هرچه بيشتر سلامت كودكان، كلينيك هاي مشاوره اي شيردهي در سراسر كشور بصورت قانونمند فعاليت خواهند كرد.
رييس اداره سلامت كودكان وزارت بهداشت درباره آگاهي دهي به مادران براي تغذيه فرزند خود با شيرمادر، گفت: تمام رسانه ها اعم از ديداري، شنيداري، مكتوب و ديجيتال بايد براي اطلاع رساني درباره تغذيه كودك با شيرمادر، بسيج شوند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان