{{ایلنا:}} با ازدياد اخبار توقف نشر ازسوي مولفان و ناشران، برآن شديم تا فهرستي از واژگاني كه مميزان را به واكنش واداشته تا خط قرمز بر اين دست كلمات كشيده و گاه حتي معادل‌هايي عجيب براي آن‌ها پيشنهاد كنند، تهيه كنيم. لذا از برخي از ناشران مطرح، پركار و باسابقه خواستيم تا فهرستي محدود از برخي كلمات كه مورد ايراد بررس‌ها واقع شده، دراختيار ما قرار دهند. طبيعي است كه تعداد كلمات غيرمجاز ازمنظراداره‌ي كتاب، بسيار بيشتر از كلماتي‌ست كه در اين گزارش با آن روبرو مي‌شويم. لازم به ذكر است در بسياري از منابع اصيل فارسي و آثاري كه ادبيات امروز ايران به داشتن آن‌ها فخرمي‌كند، بسياري از واژگاني كه مميزان آن‌ها در فهرست كلمات ممنوعه‌ي خود قرار داده‌اند، به كرات ديده مي‌شود؛ مانند: بوسه، آغوش، معشوق، رقص، شراب، مست و … . توضيح ديگر آنكه كلمات زير؛ في‌نفسه و بدون توجه به تاويل يا معناي غالب‌شان در نظم جملات، مورد ايراد مميزان قرار گرفته‌‌اند:

{{شراب(پيشنهاد استفاده از قهوه و آبميوه يا نوشابه به‌جاي آن) گردن- خوك- شير خوك- خالكوبي- رقص- رقاص- نشيمن‌گاه- عياشي- قمارخانه- برهنه- مست- حرامزاده- سگ- مراقبه- تجاوز- خنديدن(براي دختران)- سيگار(براي دختران)- فحش و ناسزا- هرزه- دوست‌داشتن- شرط‌ بندي- مديتيشن – قديس- قديسه- قفس- مشت- بطري- آرايش- معشوق و..}}.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان