{{ایسنا:}} سازمان ملل در گزارش جديدي اعلام كرد كه 35 درصد از زنان هندي در خانواده‌هايشان كتك مي‌خورند و با خشونت‌هاي بدني مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرند.

به گزارش سرويس«اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دفتر زنان سازمان ملل كه يك نهاد تازه تاسيس براي رسيدگي به تساوي جنسيتي و قدرت بخشيدن به زنان است، در گزارش جديد خود با عنوان«پيشرفت زنان جهان» اعلام كرد: هند تا حد چشمگيري در اين زمينه از باقي كشورهاي جهان عقب افتاده است و هنوز در اكثريت جوامع اين كشور، زنان در سيستم قضايي و عدالت اجتماعي جايگاهي ندارند.

به گزارش پايگاه اينترنتي مطالعات هند، معاون دبيركل دفتر زنان سازمان ملل در اين گزارش ابراز تاسف و نااميدي كرد و خاطرنشان ساخت كه تساوي جنسيتي كليد اطمينان از دسترسي اين قربانيان به عدالت است. در اين گزارش آمده است، 39 درصد از مردان و زنان هندي معتقدند كه گاهي اوقات يا هميشه مرد حق دارد زن خود را كتك بزند.

در اين گزارش موضوعات گوناگون از قبيل دسترسي زنان به سيستم قضايي و بحران خشونت‌هاي جنسي عليه زنان در كشورهاي سراسر جهان مورد بررسي قرار گرفته است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان