بی بی سی: کامران دانشجو، وزیر علوم ایران، گفته است که دستور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری برای توقف تفکیک جنسیتی دانشجویان در دانشگاه های ایران و بازنشستگی استادان را اجرا خواهد کرد.

آقای دانشجو به انتشار متن نامه رئیس جمهوری به وزیران علوم و بهداشت اشاره دارد که در آن، تفکیک جنسیتی را “سطحی و غیرعالمانه” دانسته و مخالفت خود را با بازنشستگی اجباری استادان ابراز داشته بود.

پیشتر، یکی از مشاوران وزارت علوم، ضمن حمایت از جداسازی دختران و پسران دانشجو در کلاس های درس، گفته بود که این وزارتخانه نامه ای با این مضمون از رئیس جمهوری دریافت نکرده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان