{{فرارو:}} سارا سالار نگارش دومين رمانش را با نام «هست يا نيست؟» به پايان رساند؛ اين در حالي است كه اولين رمان اين نويسنده با نام «احتمالا گم شده‌ام» براي چاپ پنجم مجوز نشر نگرفت.

به گزارش ايسنا، سالار با اشاره به نگارش دومين رمان خود عنوان كرد: اين كتاب را با عنوان «هست يا نيست؟» نوشته‌ام كه رمان زنانه‌اي است و شخصيت محوري آن زن 39ساله‌اي است كه او را در سه مرحله از زندگي‌اش نشان داده‌ام. دو مرحله مربوط به گذشته و يك مرحله در حال است. اين داستان به درگيري آدم‌ها در زندگي‌شان مي‌پردازد و تركيب عجيبي از چيزهايي چون مرگ، عشق، خيانت، ازدواج و چيزهايي است كه زندگي انسان را مي‌سازد.

او با اشاره به غيرقابل چاپ اعلام شدن چاپ پنجم رمان «احتمالا گم شده‌ام» گفت: نمي‌دانم چرا اين كار را انجام مي‌دهند؛ در حالي‌كه اين كتاب چهار بار منتشر شده است.

او همچنين عنوان كرد:‌ دومين رمان من از سوي نشر چشمه منتشر مي‌شود و دوست دارم راحت مجوز بگيرد و اصلاحيه نخورد.

سارا سالار در پايان درباره‌ي نگارش كار بعدي‌اش گفت: بايد كمي بگذرد براي اين‌كه كار بعدي‌ام را شروع كنم. البته قصد انجام اين كار را دارم و با وجود اين‌كه نوشتن‌ گاهي براي من سخت مي‌شود؛ اما دوست ندارم از اين كار دست بكشم.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان