تغییر برای برابری: مسئولان زندان اوین روز یکشنبه از ملاقات حضوری نسرین ستوده با فرزندانش جلوگیری کردند.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده ضمن اعلام این خبر گفت که از آخرین ملاقات حضوری نسرین با بچه ها 11 روز می گذرد. او همچنین گفت که نسرین ستوده اعلام کرده که اگر امکان ملاقات حضوری با فرزندانش بطور منظم ممکن نباشد, به نشانه اعتراض به ملاقات کابینی هم نخواهد رفت.

آقای خندان گفت که از یکی از مسئولان سوال کرده است که آیا آنها کودک 3 ساله ای را اینطور شکنجه می دهند تا مادرش به کار نکرده اعتراف کند؟

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان