{{خبرگزاری بین المللی زنان}}: حقيقات محققان انستيتو ملي سرطان آمريكا نشان داد اگر چه از اين عوامل براي تخمين خطر سرطان پستان در زنان استفاده مي‌شود اما معمولاً برخي عوامل مانند سوابق ارثي و ژنتيكي قابل تعديل و تغيير نيستند.

اين تحقيقات با استفاده از داده‌هاي تحقيقي بر روي 5 هزار زن در ايتاليا انجام شده است و شامل 3 عامل خطرزا مصرف الكل، فعاليت جسمي و وزن بدن است و 5 فاكتور ديگر است كه اصلاح آنها سخت است: سوابق خانوادگي، تحصيلات، فعاليت شغلي، خصوصيات سرگرمي و سوابق بافتي.

حداقل استاندارد براي تغيير سبك زندگي بايد دست كم 2 ساعت ورزش در هفته (براي زنان 30 تا 39 سال) و BMI كمتر از 25 براي زنان 50 سال به بالا باشد.

به نوشته هلث دي اين فاكتورها به طور كلي منجر به كاهش 6/1 درصدي احتمال ابتلا اين سرطان در زنان بالاي 65 سال، كاهش 2/3 درصدي در ميان زنان داراي سوابق خانوادگي سرطان سينه و كاهش 1/4 درصدي در ميان زنان داراي فاكتورهاي اصلاح پذير مي‌شود.

به گفته محققان اگر چه اميد به اينچنين تغييراتي در سبك زندگي خيلي خوش بينانه است اما بايد دانست كه كاهش 6/1 درصدي موارد ابتلا به معناي 16 هزار مورد كمتر ابتلا به اين سرطان است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان