قربانیان خشونت حق پشتیبانی و کمک دارند

قوانین حمایت در برابر خشونت خانوادگی، اتریش، 2009

تا قانون خانواده برابر: در تاریخ اول ماه می سال 1997 در اتریش قانون سراسری حمایت در برابر خشونت در خانواده به اجرا گذاشته شد. بخش هایی از این قانون در سال های 1999 و 2004 به نفع قربانیان اصلاح شد.
از روز نخست ماه ژوئن 2009 دومین قانون حمایت در برابر خشونت در خانواده با جنبه هایی بهتر برای پشتیبانی و کمک به قربانیان خشونت به اجرا گذاشته شده است.

این قوانین٬ حمایت قانونی پلیس٬ حقوق مدنی٬ تدابیر جزایی و هم چنین حقوق قربانیان خشونت را (Opferrechte) شامل می شوند.

همه کسانی که در کشور اتریش زندگی می کنند از حمایت قانون در برابر خشونت خانوادگی برخوردارند. تابعیت، نژاد و نوع ویزا در این رابطه نقشی بازی نمی کند.

{{حمایت پلیس در برابر خشونت خانوادگی}}

– اخراج موقت از محل سکونت و عدم اجازه ورود بر اساس ماده a38 قانون تامین امنیت (SPG)
– در صورتی که شما یا فرزند شما در محیط خانوادگی مورد آزار بدنی، روحی یا جنسی قرار گرفته یا اینکه به تکرار مورد تعقیب (Stalking) بوده یا برایتان ایجاد مزاحمت شود، می توانید به یکی از سازمان های مددکاری مراجعه کنید.
– به هنگام مواجهه با خطر جدی بلافاصله با پلیس تماس بگیرید. وظیفه پلیس است که بی درنگ مداخله کرده، عامل خشونت را از خانه بیرون کند تا قربانی خشونت بتواند در خانه از امنیت برخوردار باشد.

{{به هنگام مداخله و اعلام حکم بیرون راندن شخص از خانه٬ پلیس چه کسی را مورد حمایت قرار می دهد؟}}

کسی که به او خشونت شده مورد حمایت قرار می گیرد. هر کسی حق دارد که در محل زندگی خود به دور از خشونت زندگی کند و در این رابطه از حمایت قانونی برخوردار است.

{{عدم اجازه ورود تا چه مدت اعتبار دارد؟}}

عدم اجازه ورود و یا بازگشت به محل سکونت (که از جانب پلیس به شخص خاطی اعلام می شود) به مدت دو هفته اعتبار دارد. اگر پس از سپری شدن این مدت هم چنان به حمایت نیاز داشته باشید می توانید از دادگاه منطقه محل سکونت خود درخواست صدور حکم موقت ممنوعیت ورود خاطی به خانه را نمایید و به این ترتیب اعتبار عدم اجازه ورود به چهارهفته افزایش می یابد. در ادامه می توانید از دادگاه تمدید زمان اعتبار حکم را تا مدت شش ماه درخواست کنید.

{{آیا مالکیت بر خانه، در بیرون راندن (خاطی) نقشی دارد؟}}

نه، این که آپارتمان و یا خانه به چه کس تعلق دارد، نقشی بازی نمی کند. پلیس می تواند هر آن کس را که خشونت از جانب او اعلام شده است حتی اگر مالک خانه باشد (از خانه) بیرون کند.

{{عدم اجازه ورود برای کدام محدوده معتبر است؟}}

عدم اجازه ورود محدوده آپارتمان خانه و محیط اطراف محل زندگی را در بر می گیرد. پلیس باید محدوده حمایتی را در هر مورد مشخص نموده و به شخص بیرون رانده شده ابلاغ نماید.

{{گرفتن کلید خانه:}}

پلیس باید از شخصی که خشونت از جانب او اعمال شده بی درنگ کلیدهای خانه را بگیرد. اگر که از دادگاه درخواست صدور حکم موقت ممنوعیت ورود به محل شود، پلیس کلیدها را به دادگاه منطقه واگذار خواهد کرد.

{{شخص بیرون رانده شده چه چیزهایی را اجازه دارد که از خانه با خود ببرد؟}}

شخص بیرون رانده شده از خانه اجازه دارد تنها وسایل ضروری مورد نیاز شخصی خود (از قبیل اوراق شناسایی، وسایل شخصی و لباس) را به همراه ببرد.

{{چه خواهد شد اگر شخص عامل خشونت نخواهد از خانه بیرون رود؟}}

در این حالت پلیس می تواند به زور او را از خانه بیرون کند.

{{آیا شخص بیرون رانده شده حق دارد پس از اینکه آرام گرفت به خانه برگردد؟}}

نه. تا پایان زمان عدم اجازه ورود، شخص بیرون رانده شده اجازه بازگشت به خانه را ندارد در غیر اینصورت او قابل مجازات خواهد بود و به این دلیل توصیه می شود که دو طرف دعوا حکم صادره را رعایت نمایند.

{{چه خواهد شد اگر عدم اجازه ورود نادیده گرفته شود؟}}

نادیده گرفتن عدم اجازه ورود به خانه یا محدوده مشخص شده را باید بی درنگ به پلیس اطلاع داد. نادیده گرفتن عدم اجازه ورود جرم است و جریمه (برای هر بار تخطی تا 360یورو) دارد. در صورت تکرار، شخص خاطی حتی به زندان هم کشیده خواهد شد.

{{آیا دستور پلیس دال بر عدم اجازه ورود می تواند پیش از به سر شدن دو هفته ملغی شود؟}}

حکم عدم اجازه ورود فقط می تواند توسط مسئولینی که آن را اعلام کرده اند در موارد نادری لغو گردد. در این صورت باید قربانی را بلافاصله از لغو آن مطلع کرد.

{{آیا رعایت عدم اجازه ورود کنترل می شود؟}}

بله. پلیس دست کم یکبار عدم اجازه ورود را کنترل خواهد کرد.

آیا صدور احکام بیرون رانده شدن و اعلام عدم اجازه ورود بستگی مستقیم به مداخله پلیس در محل دارد؟
نه. این تدابیر می توانند در مراجعه مستقیم قربانی به پلیس پس از وقوع پیشامد و ترس از تکرار خشونت مقرر گردند.

اطلاعات و مدارکی که پلیس موظف است در اختیار قربانی بگذارد:

پلیس موظف است که برگه ای حاوی اطلاعت مورد نیاز برای درخواست حکم ممنوعیت ورود از دادگاه را در اختیار قربانی بگذارد. خاطی نیز برگه ای شامل اطلاعات لازم دریافت می کند. این برگه به خاطی هشدار می دهد که نادیده گرفتن عدم اجازه ورود جریمه در پی خواهد داشت. برگه واگذار شده به خاطی همچنین حاوی اطلاعاتی در رابطه با امکانات سکونتی است.

پلیس باید گزارش دقیق از ماموریت خود به هنگام مداخله در خشونت های خانوادگی تهیه و در صورت درخواستِ صدور حکم موقت ممنوعیتِ ورود توسط قربانی، به دادگاه منطقه بفرستد.

{{مشاوره و همراهی مجانی توسط مراکز پشتیبانی و حمایت در برابر خشونت خانوادگی:}}

در زمان صدور حکم بیرون راندن شخص عامل خشونت از خانه، مرکز حمایت در برابر خشونت خانوادگی ایالت محل سکونت شما، با شما تماس گرفته و مشاوره و همراهی مجانی خود را به شما عرضه خواهد کرد.

{{حمایت درازمدت از طریق حکم موقتِ ممنوعیت ورود}}

عدم اجازه ورود اعلام شده توسط پلیس فقط به مدت دو هفته معتبر است . چنانچه به زمان حمایت درازمدت تری نیاز دارید باید در ظرف این دو هفته، صدور حکم موقت ممنوعیت ورود را از دادگاه درخواست نمایید. این حکم می تواند حتی بدون دخالت اولیه پلیس درخواست گردد.

بسیار مهم است که پیش از درخواست چنین حکمی با آگاهان امور مشورت نمایید.

مراکز پشتیبانی و حمایت در برابر خشونت در خانواده، شما را راهنمایی کرده و به شما کمک می کنند تا بتوانید درخواست های لازم را از مراجع مختلف بنمایید. همراهی در دادگاه و مراجعه به پلیس از جمله خدمات این سازمانهاست. همچنین خانه های زنان و دفاتر مشاوره زنان می توانند شما را در رابطه با درخواست صدور حکم موقت حمایت کنند.

{{کجا و چگونه می توان صدور حکم موقت ممنوعیت ورود را درخواست کرد؟}}

صدور حکم ممنوعیت ورود را می توانید از دادگاه منطقه مسکونی خود درخواست نمایید. در خواست می تواند کتبی و یا زبانی باشد. در موارد فوری باید درخواست در خارج از وقت اداری هم پذیرفته گردد.

{{در کدام موارد می توان صدور حکم موقت ممنوعیت ورود را درخواست کرد؟}}

در شرایطی که اعمال خشونت بدنی و یا تهدید به اعمال خشونت، زندگی مشترک و یا رویارویی با شخص عامل خشونت را دشوار و غیر قابل قبول (تصور) کند، همچنین در موارد اعمال خشونت روحی و آسیب رسانی به سلامت روحی شما، می توانید صدور حکم موقت ممنوعیت ورود را درخواست کنید.

{{چه کس از طریق حکم موقت ممنوعیت ورود حمایت می شود؟}}

همه کسانی که در خانه و یا در محدوده زندگی شخصی خود از خشونت همسر، شریک زندگی، همسر و یا شریک زندگی پیشین، پدر و یا توسط هر شخص دیگری، آسیب می بینند از طریق این حکم حمایت می شوند. در این میان رابطه خانوادگی با شخص خاطی شرط نیست و اهمیتی ندارد.

{{حمایت از کودکان و نوجوانان:}}

آشکار است که قانون از کودکان و نوجوانان چه آن ها که مستقیما مورد خشونت واقع می گردند و چه آن ها که غیرمستقیم به دلیل اعمال خشونت به مادر (خشونت روانی) آنرا تجربه کرده اند، حمایت می کند. در چنین مواردی مادر می تواند به مثابه نماینده قانونی کودک، صدور حکم موقت را درخواست کند. اداره کودکان و نوجوانان هم می تواند در حمایت از کودکان و نوجوانان صدور حکم موقت ممنوعیت ورود را به گونه ای که حق ماندن در خانه برای قربانی تضمین باشد در خواست نماید.

{{برای کدام محدوده می توان درخواست حمایت کرد؟}}

حمایت، محدوده هایی چند را در بر می گیرد:

1- {{پشتیبانی درمحدوده خانه بر اساس بند b328 قانون Exekutionsordnung}}

آنگاه که من در محدوده خانه ام از کسی که با او زندگی مشترک می کنم (از جمله همسر، شریک زندگی، پدر، هم خانه و …) متحمل خشونت شوم می توانم از دادگاه محل سکونت خود درخواست نمایم که عامل خشونت را وادار به ترک آپارتمان یا خانه کند و به او اجازه بازگشت به محیط خانه را ندهد.

{{آیا مالکیت و یا قرارداد اجاره خانه در این میان نقشی دارند؟}}

به این موارد در صدور حکم موقت ممنوعیت ورود نقشی ندارند.عامل تعیین کننده فقط اعمال خشونت است. شخص عامل خشونت از خانه بیرون رانده می شود حتی اگر مالک خانه باشد.

{{حکم موقت ممنوعیت ورود در محدوده خانه ها تا چه مدت معتبر است؟}}

حکم موقت ممنوعیت اجازه ورود در جهت حمایت در برابر خشونت در محدوده خانه برای شش ماه صادر می گردد. در این فاصله اگر درخواست طلاق شده باشد ویا دادرسی دیگری مثلا دادرسی برای روشن شدن حق استفاده از خانه در جریان باشد، حکم موقت ممنوعیت ورود تا پایان این دادرسی معتبر خواهدد بود.

{{2- حمایت کلی در برابر خشونت بر اساس بند e 382 قانون Exekutionsordnung}}

همزمان با حمایت در محدوده خانه می توان صدور حکم موقت ممنوعیت به اماکن مشخص را درخواست کرد. این حکم شخص خاطی را وادار می کند که از ورود به اماکنی مشخص (از جمله کار قربانی، مدرسه و یا کودکستان) خودداری کرده و از هرگونه برقراری تماس با قربانی خشونت (از جمله تماس شخصی، تلفنی، با واسطه ایمیل و …) پرهیز کند.

حکم موقت ممنوعیت ورود به اماکن مشخص و ممنوعیت برقراری تماس می توانند مستقل از حکم موقت ممنوعیت ورود به محدوده خانه درخواست گردند حتی آنگاه که خاطی و قربانی خانه مشترکی نداشته باشند.

{{حکم موقت ورود به اماکن مشخص تا چه زمان معتبر است؟}}

حکم موقت ممنوعیت ورود برای حمایت در برابر خشونت در اماکن مختلف می تواند برای یکسال صادر گردد. چنانچه اعمال خشونت ادامه یابد می توان درخواست تمدید حکم را داد.

{{چگونه می توان خشونت را ثابت کرد؟}}

برای اثبات خشونت (خشونت بدنی٬ تهدید به خشونت و خشونت روحی به گونه ای که تندرستی قربانی را آسیب رساند) باید مدارکی (Bescheinigungsmittel) به دادگاه ارائه گردد. برخی از مدارک عبارتند از: گفته های قربانی، گزارش پلیس، گفته های شاهدان، گواهی بیمارستان، گواهی پزشک، تشخیص پزشکی قانونی، گزارش های روانشناس، درمان گران و کارکنان سازمانهای امدادی، عکس و …. گزارش پلیس مستقیما به دادگاه ارسال می شود.

{{ظرف چه مدت دادگاه در مورد درخواست تصمیم می گیرد؟}}

دادگاه باید در مورد درخواست حکم موقت ممنوعیت ورود به سرعت تصمیم بگیرد. چنانچه پلیس حکم عدم اجازه ورود را که بطور عادی دو هفته معنبر است اعلام کرده باشد، مدت اعتبار حکم پلیس به چهار هفته افزایش می یابد، اگر که در حین دو هفته نخست حکم ممنوعیت ورود بر اساس ماده b 382 قانون Exekutionsordnung از دادگاه درخواست شود. برای پیشگیری از وقفه در حمایت، دادگاه باید ظرف این چهار هفته تصمیم گیرد.

{{آیا درخواست حکم ممنوعیت ورود به شخص خاطی اطلاع داده شده و وی مورد بازجویی قرار می گیرد؟}}

نه. از آنجا که حکم ممنوعیت ورود یک حکم موقت است، صدور آن می تواند بدون بازجویی از عامل خشونت انجام گردد. در حالت معمول دادگاه به خاطی نیز این امکان را میدهد که از خود دفاع کرده و نظراتش را بیان کند.
مهم ! برای حکم موقت ممنوعیت ورود بی درنگ قابل اجرا باشد باید به اجرا گذاشتن فوری آنرا تقاضا کرده و به اجرا گذاشتن حکم دادگاه به پلیس ابلاغ شود. همچنین درخواست کنید که شما را از زمان به اجرا گذاشتن حکم مطلع نمایند.

{{اجرای حکم ممنوعیت ورود چگونه پی گرفته می شود؟}}

پس از صدور حکم موقت ممنوعیت ورود، دادگاه موظف است که زمان اجرای آنرا به شما به عنوان درخواست کننده اطلاع دهد. اگر در حکم آمده باشد که شخص خاطی از خانه بیرون رانده شود شما می توانید به عنوان درخواست کننده ی حکم، تصمیم بگیرید که به هنگام اجرای حکم حضور داشته باشید یا نه. حکم توسط مامور اجرایی دادگاه به اجرا گذاشته می شود. در موارد اضطراری و یا خطرناک ، دادگاه می تواند به اجرا گذاردن حکم را به پلیس محول کند. در این حالت، حکم بیرون کردن شخص منشا خشونت از خانه، توسط پلیس به اجرا گذاشته می شود.

{{هنگام به اجرا گذاشتن حکم چه خواهد شد؟}}

مامور اجرایی دادگاه و یا پلیس رای دادگاه را به خاطی اطلاع داده از او می خواهند که بی درنگ خانه را ترک کند. شخص خاطی بایستی همه کلیدهای خانه را به پلیس و یا مامور اجرایی دادگاه تحویل دهد. کلیدها به دادگاه سپرده خواهد شد.

اگر که عامل خشونت بیشتر توسط پلیس از خانه بیرون رانده شده باشد، حکم موقت ممنوعیت ورود به خانه به نشانی که پلیس از او دارد فرستاده خواهد شد. چنانچه عامل خشونت نشانی خود را به پلیس اطلاع نداده باشد، حکم موقت ممنوعیت ورود به دادگاه سپرده می شود. این نکته در اعتبار حکم تاثیری ندارد.

{{وسایلی که شخص خاطی هنگام ترک محل سکونت می تواند با خود ببرد چه چیزهایی را شامل می شود؟}}

شخص عامل خشونت این حق را دارد که وسایل شخصی و ضروری خود را تحت نظارت پلیس و یا مامور اجرایی دادگاه با خود ببرد. مدارک و پوشاک شخصی و ابزار کار از این جمله اند. شخص عامل خشونت اجازه بردن وسایل خانه، پس انداز و اشیاء قیمتی را ندارد. تقسیم این دارایی ها در صورت اختلاف به عهده دادگاه است.

{{اگر شخص عامل خشونت، حکم ممنوعیت ورود را نادیده گرفت من چه باید بکنم؟}}

در این حالت بایستی بی درنگ به پلیس اطلاع دهید. پلیس وظیفه دارد از شخص عامل خشونت بخواهد تا اماکنی را که اجازه ورود به آنها را ندارد ترک کند. پلیس در این موارد می تواند شخص خاطی را مجبور به ترک محل کند. پلیس باید پس از مداخله در امر، گزارشی دال بر نقض ممنوعیت ورود به دادگاه بفرستد.

هر بار، نقض حکم موقت ممنوعیت ورود به آگاهی دادگاه رسانده، درخواست کنید تا شخص خاطی مجازات شود. مراکز حمایت در مقابل خشونت به شما در چنین مواردی کمک می کنند.

در صورتی که حکم موقت ممنوعیت ورود به تکرار نقض شود دادگاه می تواند حتی حکم حبس صادر نماید.

{{هزینه کمک در جریان دادرسی}}

در صورت پایین بودن میزان درآمد، می توان از دادگاه درخواست کمک مالی برای تامین هزینه های دادگاه و همچنین وکیل مدافع کرد. برگه این درخواست در دادگاه موجود است . این کمک شامل بخشیدن هزینه دادگاه تامین وکیل و پرداخت هزینه مترجم ( از دادگاه باید خواسته شود تا در موارد اعمال خشونت، زنان مترجم را فراخواند) می باشد. به علاوه از اول ژوئن سال 2009 قربانیان خشونت حق همراهی و حمایت روحی در حین جریان دادرسی مدنی را دارند.

{{تعریف خشونت در قانون جزایی}}

مواردی از خشونت که توسط قانون جزایی اتریش قابل مجازات است عبارتند از:

– آسیب بدنی و آسیب شدید بدنی
– آسیب شدید بدنی به عمد
– سلب آزادی
– داد و ستد (معامله) انسانها
– اعمال اجبار و اعمال زور
– تهدید خطرناک
– تعقیب مداوم
– اعمال خشونت دایمی
– تجاوز
– اجبار جنسی
– سو استفاده جنسی به ویژ سو استفاده جنسی از افراد نابالغ

اعمال هر گونه خشونت، جرم آشکار شناخته شده و مجازات دارد. به محض آگاهی یافتن پلیس و یا دادگاه٬ مرتکبین این جرایم تحت پیگرد قرار گرفته و مجازات می شوند. نظر قربانی و یا شکایت او در این موارد شرط نیست.

از اول ژوئن 2009 تکرار اعمال خشونت نیز طبق ماده 107 قانون جزایی جرم محسوب می شود. تکرار اعمال خشونت علیه هر شخص مجازات دارد و جزای آن بیشتر از اعمال خشونت مرتبه اول است.

{{حمایت در برابر تعقیب مکرر:}}

از اول ژوئیه 2006 تعقیب مکرر در اتریش جرم محسوب می شود.

{{تعقیب مکرر به چه معناست؟}}

زمانی که یک فرد٬ شخص دیگری را علیرغم خواست وی در طولانی مدت به گونه ای تعقیب کند که آزادی او را سلب کرده و امکان زندگی به دلخواه را از وی بگیرد، این عمل شخص نخست تعقیب مکرر محسوب می شود.

تعقیب، مزاحمت تلفنی و ای-میلی و نمونه هایی از این دست تعقیب مکرر را شامل می شوند. همچنین استفاده از نام و آدرس و سایر اطلاعات شخصی برای سفارش کالا و یا به خدمت گرفتن شخص سوم برای برقراری ارتباط با قربانی، تعقیب مکرر و بنابراین جرم محسوب می شود.

{{علیه تعقیب مکرر چه بکنم؟}}

شما باید در هر حال به پلیس مراجعه و شکایت نمایید. در مواقع اضطراری باید بی درنگ به پلیس تلفن شود. پلیس در این موارد می تواند علیه مزاحم، حکم عدم اجازه ورود صادر نماید.

{{حکم موقت مممنوعیت علیه تعقیب مکرر بر اساس ماده g 382 Exekutionsordnung}}

برای حمایت فوری در برابر تعقیب مکرر، می توانید حکم موقت ممنوعیت علیه شخص خاطی را درخواست نمایید. برگ درخواست در دادگاه محل سکونت در دسترس است. اقدامات زیر می توانند درخواست شوند:

– ممنوعیت تماس و تعقیب
– ممنوعیت نامه نگاری و تماس تلفنی موارد نظیر آن
– ممنوعیت توقف در اماکن مشخص
– ممنوعیت واگذاری و پخش اطلاعات و عکس های خصوصی
– ممنوعیت سفارش کالا و خدمت رسانی با استفاده از اطلاعات شخصی قربانی
– ممنوعیت به کار گماشتن شخص سوم برای ارتباط با قربانی

حکم موفت ممنوعیت در مورد تعقیب مکرر می تواند توسط پلیس به اجرا گذاشته شود. برای این کار بایستی به طور مشخص از پلیس درخواست شود. نقض ممنوعیت را بی درنگ به پلیس اطلاع داده از دادگاه درخواست مجازات شخص خاطی را بنمایید.

{{حقوق قربانی خشونت}}

بر اساس قانون دادرسی جزایی، قربانیان خشونت از حقوق مشخصی برخوردارند، از این جمله حق:

– اطلاع از جریان دادرسی
– اطلاع یافتن از آزاد شدن عامل خشونت از زندان موقت
– امکان دسترسی به پرونده و بازبینی محتویات پرونده
– برخورد محترمانه و ملایم در جریان دادرسی
– مشارکت در جریان دادرسی
– دریافت غرامت و جبران خسارت
– همراهی در جریان دادرسی

حق برخورداری از بازجویی ملایم تضمین می کند که قربانی مجبور نباشد در جریان دادگاه با شخص عامل خشونت روبرو شود و این امکان را فراهم می کند تا قربانی در اتاق دیگری به سوالات پاسخ داده و سخنان از طریق ویدئو در دادگاه پخش شود.

کودکان بایستی همیشه به این شکل ملایم و توسط کارشناسان بازپرسی شوند. حق بازجویی ملایم همچنین شامل کسانی می شود که سلامت جنسی آنها آسیب دیده است.

سایر قربانیان خشونت نیز می توانند اینگونه بازجویی را درخواست کنند. برای قربانیان خشونت بسیار دشوار است که رودر روی عامل خشونت بازجویی شوند. به این دلیل آنها می توانند درخواست کنند که بازجویی در چنین مواردی بیشتر انجام گیرد.

از اول ژوئن 2009 در موارد ویژه قربانی حق بازجویی ملایم را دارد . قربانی همچنین این حق را دارد که نشانی او از عامل خشونت مخفی نگه داشته شود.

{{حق همراهی در جریان دادرسی}}

قربانی خشونت حق برخورداری مجانی از همراهی روانی و حقوقی در جریان محاکمه را دارد.

{{چگونه می توان حق همراهی در جریان محاکمه را مطالبه کرد؟}}

این حق، فوری و بدون مشکلات اداری تضمین می شود: وزارت دادگستری در تمامی ایالت ها، دفترهای حمایت از قربانیان را موظف به تضمین همراهی در جریان محاکمه کرده است. به عنوان قربانی، شما می توانید به یکی از این دفترها مراجعه و از آنها تقاضا کنید که در جریان محاکمه شما را همراهی کنند.

همراهی در حین مدت محاکمه، از جمله خدمات مراکز حمایت در برابر خشونت در تمامی ایالت ها در اتریش است.

{{همراهی در جریان دادرسی شامل چه مراحلی است؟}}

همراهی در جریان دادرسی شامل همراهی برای مراجعه به پلیس، تهیه گزارش و آماده کردن شکایت و اطلاعات و ایجاد آمادگی برای دادرسی است.

همراهی حقوقی شامل نمایندگی حقوقی از طریق وکیل در جریان دادرسی و برای حفاظت کلیه حقوق و مطالبات قربانی است.

از اول ژوئن 2009، قربانیانی که همراهی روانی در جریان دادرسی و محاکمه را دریافت می کنند، می توانند این همراهی را در جریان دادرسی های مدنی هم مطالبه کنند. شرط لازم برای این مطالبه، ارتباط این دو دادرسی با هم است، برای مثال : جریان دادرسی طلاق، جریان صدور حکم ممنوعیت ورود و … در جریان دادرسی مدنی نمی توان همراهی مجانی حقوقی را مطالبه کرد. اما در چارچوب درخواست کمک مالی Verfahrenshilfe از دادگاه می توان همراهی یک وکیل را درخواست کرد.

{{توجه! به ایمنی خود توجه داشته باشید}}

حکم بیرون راندن منشا خشونت از خانه که توسط پلیس و یا داداگاه صادر می شود به قربانیان خشونت امکان می دهد تا در مکان آشنا و خانه خود بمانند. اما این تدابیر، حراست صد درصد در برابر خشونت را تضمین نمی کند. در موارد خطرناک (حتی اگر عامل خشونت از خانه بیرون رانده شده است) بهتر است که به همراه کودکان خود خانه را ترک کرده و به مکان امنی مانند خانه زنان برود.

در زمان جدایی و یا طلاق خطر اعمال خشونت بسیار زیاد می شود. از جمله عواملی که خطرناک بودن شرایط را تشدید می کنند تکرار خشونت از طرف شخص خاطی، در اختیار داشتن اسلحه، تهدید خطرناک، مصرف الکل و یا مواد مخدر، حسادت بیمارگونه و احساس تملک، درک غلط از آبرو، بیکاری، اعمال خشونت علیه کودکان بخصوص علیه کودکان همسر است.

مهم است که شما به امنیت خود کاملا توجه کنید بخصوص اگر که تصمیم به جدایی گرفته اید.

در این شرایط همیشه بهتر است که با مشاوران متخصص تماس بگیرید و حلقه ای امن از سازمان ها و امکانات حرفه ای در این رابطه به دور خود درست کنید.

{توضیح: از آنجا که لغات زیر معادل فارسی ندارند ضمن اشاره به این نکته درخواست می کنیم که به کلمه آلمانی متن قوانین توجه فرمایید. ترجمه این گونه لغات هرگز نمی تواند برگردان صریح کلمه ها در متن قانون باشد.}

{حکم بیرون راندن = Wegweisung

عدم اجازه ورود = Betretungverbot

حکم موقت ممنوعیت = Einstweilige Verfugung

تعقیب مکرر = Stalking}

{{منبع:}}

http://www.interventionsstelle-wien.at/images/doku/gewaltschutzfolder_per.pdf

{متن حاضر، محتوای بروشوری است که برای آگاهی زنان فارسی زبان در اتریش منتشر شده است. این بروشور متعلق به مرکز زیر است.}

Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie –
Österreich
Domestic Abuse Intervention Centre Vienna
Austria

پاسخ دهید

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

بررسی دو دهه اعتراضات معلمان- بخش دوم

جنبش معلمان رو به جامعه حرکت می‌کند

گفتگو با جعفر ابراهی فعال صنفی معلمان
بیدارزنی: در سال‌های گذشته یکی از جنبش‌های اجتماعی پر فراز و نشیب در ایران جنبش معلمان بوده؛ جنبشی که به‌ویژه از دهه ۸۰ مسیر...
بررسی دو دهه اعتراضات معلمان- بخش اول

جنبش معلمان رو به جامعه حرکت می‌کند

گفتگو با جعفر ابراهیمی فعال صنفی معلمان
بیدارزنی: در سال‌های گذشته یکی از جنبش‌های اجتماعی پر فراز و نشیب در ایران جنبش معلمان بوده؛ جنبشی که به‌ویژه از دهه ۸۰ مسیر...
نگاهی به کتاب مغز جنسیت‌زده

علوم اعصاب شناختی؛ دریایی جنسیت‌زده که در آن غوطه‌وریم

مریم نورائی نژاد
بیدارزنی:‌ باور به متفاوت بودن مغز زنان و مردان چگونه شکل گرفت؟ از نخستین باری که عصب‌شناسان به این نتیجه رسیدند که مغز زنان...

نوشته‌های مرتبط

متن پیش‌نویس قانون منع خشونت خانگی علیه زنان

تدوین: جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی
هدف از انتشار این متن پیشنهادی، دریافت نظرات حقوقدانان، وکلا، جامعه‌شناسان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، فعالان حقوق زنان، زنان در معرض خشونت خانگی و کلیه علاقمندان است. نتیجه این نظرخواهی (در کنار نظراتی که پیش از انتشار متن دریافت شده است) ممکن است منتهی به چندین نسخه متفاوت از پیش‌نویس اولیه شود. این تفاوت می‌تواند بیانگر مطالبات متفاوت جامعه هدف در زمینه چگونگی برخورد سازمان‌های مسئول و جامعه مدنی برای پیشگیری از خشونت خانگی از دولت و مجلس باشد و در این راستا می‌تواند افکار عمومی را برای حل این مسئله اجتماعی جلب کند.

قوانین جزایی مرتبط با آزار و اذیت جنسی و تجاوز در هند

دهرو دسابی/ ترجمه: بنفشه جمالی
مقدمه: تا قانون خانواده برابر: آزار و اذیت جنسی و تجاوز دو روی یک سکه اند. هر دو به رخ کشیدن قدرت مردان برای...

قانون ضد تجاوز جنسی 1997 – فیلیپین

ترجمه: معصومه زمانی
 تا قانون خانواده برابر: قانون جمهوری شماره 8353 فیلیپین که به «قانون ضد تجاوز جنسی 1997» نیز شناخته می شود، حاوی پاسخ هایی به...

قانون حمایت درمقابل خشونت خانگی/ بوسنی و هرزگوین

مترجم: معصومه زمانی
قانون شماره‌ی 01-109/05 موسوم به قانون حمایت در مقابل خشونت خانگی توسط پارلمان فدرال‌ بوسنی و هرزگوین در جلسه مجلس نمایندگان، در تاریخ 9...