{{رادیوزمانه}}:کريستين لاگارد، وزير دارايی فرانسه به عنوان رئيس جديد صندوق بين‌المللی پول منصوب شد.

اين نخستين بار است که يک زن به عنوان رئيس صندوق بين‌المللی پول منصوب می‌شود.

لاگارد جانشين دومينيک استراوس کان، رئيس پيشين صندوق بين‌المللی پول شده که مدتی پيش به اتهام «تجاوز جنسی و حبس غيرقانونی يک زن» از سمتش کناره‌گيری کرد.

شورای اداری صندوق بين‌المللی پول با انتشار بيانيه ای اعلام کرد کريستين لاگارد از پنجم ژوئيه ۲۰۱۱ برای يک دوره پنج ساله به عنوان مدیرکل اين صندوق و رئيس شورای اداری آن فعاليت خواهد کرد.

لاگارد پنجمين فرانسوی است که به عنوان رئيس صندوق بين‌المللی پول منصوب شده است.

شورای اداری صندوق بين‌المللی پول که دارای ۲۴ عضو است، اعلام کرد کريستين لاگارد و اگوستين کارستنز، رئيس بانک مرکزی مکزيک، هر دو نامزدهای شايسته‌ای برای تصدی رياست اين نهاد مالی بين‌المللی بودند اما اعضا در نهايت لاگارد را انتخاب کردند.

حمايت آمريکا، چين، برزيل، هند و روسيه نقش موثری در انتخاب خانم لاگارد داشته است.

صندوق بين‌المللی پول که يکی از ارگان‌های سازمان ملل است در سال ۱۹۴۶ تأسيس شد و بيش از نيمی از اين زمان را فرانسوی‌ها در رأس اين نهاد مالی بوده‌اند.

«گسترش همکاری‌های پولی بين‌المللی و تسهيل رشد متوازن تجارت بين‌الملل، ايجاد سامانه باثبات ارزی بين اعضا و پرهيز از رقابت در کاهش نرخ ارزها و تهيه منابع لازم از طريق منابع عمومی صندوق برای کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت‌ها» از اهداف تشکيل اين صندوق بين‌المللی است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان