{{ایرنا}} – عضو درماني تيم تخصصي ناباروري پژوهشكده ابن سينا گفت: آموزش مادران پيش از هر بارداري ضرورت دارد و عدم آشنايي و آمادگي اين افراد ممكن است براي سلامت مادر و فرزندش خطراتي را ايجاد كند.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ‘انصاري’ افزود: تجهيزات و امكانات مناسبي براي مراقبت از مادران باردار وجود دارد ولي بايد استانداردهاي لازم براي اين مراقبت ها نيز طراحي و اجرايي شود.
وي اظهار داشت: بر اساس استانداردهاي دنيا براي هر مادر بايد يك پرستار، يك متخصص زنان و يك ماما حضور داشته باشد ولي متاسفانه در ايران براي هر پنج مادر يك ماما، متخصص و پرستار به ارايه خدمات مي پردازند.
اين فلوشيپ نازايي خاطر نشان كرد، مقيم بودن جراح، ماما و پرستار در روند سلامتي افراد بسيار موثر است چراكه در تهران فاصله بين پزشك و مادر باردار كمتر از شهرستان است و مقيم بودن پزشك در ناحيه اي كه مادران باردار حضور دارند امري ضروري و مهم است.
وي اظهار داشت: حمايت رواني و روحي از افراد شاغل به ويژه آن هايي كه در مناطق دورافتاده هستند امري ضروري و لازم است چراكه وقتي اين افراد فارغ التحصيل مي شوند براي تمام كردن طرح خود در محيطي دور از خانواده قرار مي گيرند و به همين دليل به حمايت هاي رواني و مالي نيازمند هستند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان