خبرگزاری مهر: رئيس دانشگاه صنعتی شريف با اشاره به برنامه های اين دانشگاه در زمينه تفکيک جنسيتی گفت: کلاسهای جداگانه ای برای دانشجويان پسر و دختر سال اول دانشگاه برگزار می شود.

دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه تفکيک جنسيتی از برنامه های وزارت علوم است افزود: در اين راستا دانشگاه شريف برنامه هايی را برای تفکيک جنسيتی در نظر گرفته است.

رئيس دانشگاه صنعتی شريف در اين باره اضافه کرد: زمانی که دانشجويان از محيط دبيرستان وارد محيط دانشگاه می شوند، شوکی به آنها وارد می شود که اين امر موجب می شود که بسياری از خانواده ها برای حل اين مشکل به ما مراجعه کنند. از اين رو به منظور عادی سازی محيط دانشگاه برنامه هايی برای دانشجويان سال اول در نظر گرفته شد.

روستا آزاد يادآور شد: با توجه به فضای دانشگاه و ميزان جمعيت دختران و پسران اقدام به جداسازی کلاسهای دانشگاه می شود.

وی ازدواج دانشجويی را از ديگر برنامه های اين دانشگاه ذکر و خاطرنشان کرد: با توجه به افزايش آمار طلاق و ازدواجهای ناموفق، تمهيدات و برنامه هايی را برای ازدواج دانشجويی در اين دانشگاه پيش بينی کرده ايم.

رئيس دانشگاه صنعتی شريف با تاکيد بر اينکه بهترين سن ازدواج افراد زمان دانشجويی است، گفت: طبق اين برنامه به دانشجويان در زمينه ازدواجهای موفق کمک می شود.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان