شهرزاد نیوز: در حادثه كاشمر، تجاوز جمعی به یک زن، 13 جوان کشاورز 18 تا 25 سال اين حادثه را رقم زدند. این زنگ هشداری برای ساماندهی مديريت غرايز جنسی جوانان مجرد است و باید برای غريزه جنسی آنان فكری كرد.

این چکیده سخن مجید ابهری، پژوهشگر، رفتارشناس و آسيب ‌شناس مسائل اجتماعی است که طی سفری به کاشمر، به بررسی مستقلانه این جنایت پرداخته و حاصل بررسی خود را در مصاحبه ای با سایت تابناک مطرح کرده است.

وی همچنین گفت که تعداد متجاوزان نه 50 نفر، بلکه 13 نفر بوده که برخلاف ادعاها هیچگونه سابقه شرارت نیز نداشته اند و همگی آنها کارگر و کشاورز هستند.

این آسیب شناس اجتماعی، با اشاره به وجود 22 سازمان و نهاد پیشگیری و فرهنگی، گفت که اگر آن ها وظایف خود را درست انجام دهند، نیازی به دخالت ارگان ها – پلیس و قوه قضائیه – نیست. به باور وی، فراهم كردن و افزايش امكانات ازدواج و گسترش فرهنگ اخلاقی می ‌تواند در پیشگیری از بروز این گونه حوادث موثر باشد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان