خبرآنلاین: بحث تفکیک جنسیتی، دوباره سرزبان ها افتاده است؛ اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات، نظرات متناقضی در این باره دارند.

همچنین کامران دانشجو، وزیر علوم هفته گذشته در کمیسیون آموزش و تحقیقات حاضر شد تا درباره برنامه های وزارت علوم در سال تحیصلی جدید و اسلامی کردن دانشگاهها توضیحاتی را به نمایندگان دهد.

علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره این دیدار گفت که بحث اصلی درباره [تفکیک جنسیتی در دانشگاهها->http://www.khabaronline.ir/news.aspx?id=158325] بود و قرار است که از مهر ماه دختران و پسران از هم جدا شوند، اما علی عباسپور تهرانی فرد، رئیس کمیسیون این موضوع را رد می کند و به خبرآنلاین می گوید که وزیر علوم مسئله‌ای را تحت این عنوان که از مهرماه سال جاری طرح تفکیک جنسیتی اجرا خواهد شد بیان نکردند.

او گفت: هفته گذشته وزیر علوم به کمیسیون آموزش و تحقیقات آمدند اما چیز جدیدی را مطرح نکردند و اعلام کردند تا آنجایی که امکان داشته باشد کلاس‌های دانشجویان دختر و پسر حتی المکان از هم جدا باشد که این جداسازی برخی کلاس‌های دانشجویان کم و بیش در گذشته هم انجام شده است و تأکید می‌کنم که طرحی به عنوان طرح کامل و همه جانبه تفکیک جنسیتی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارائه نشده است.

عباسپور می گوید: حتی متحدالشکل شدن لباس دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه‌ها هم از سوی مسئولان وزارت علوم مطرح نشده است، و این موضوع نیز شایعه است.

وی با بیان اینکه تفکیک جنسیتی به معنای دیوار کشیدن در کلاسهای درسی و دانشگاه نیست می گوید: ما هم قبول داریم که باید در دانشگاه ضوابط اسلامی رعایت شود اما اینکه بخواهیم کل نظام آموزشی را تغییر دهیم مطرح نیست چون امکان آن وجود ندارد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان