ایسنا: معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده اعلام كرد: انجام كارشناسي در خصوص ابعاد طرح «كاهش ساعت كاري بانوان» همچنان در دستور كار مركز امور زنان قرار دارد.

پروين هدايتي در گفت‌وگو با خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه طرح كاهش ساعت كاري بانوان داراي ابعاد مختلفي است و ممكن است گروهي از زنان شاغل را متنفع و گروهي ديگر را متضرر كند، عنوان كرد: با توجه به اهميت اين طرح، بايد كارشناسي بيشتري در اين باره صورت گيرد كه مركز امور زنان در حال انجام اين كارشناسي است.

وي با بيان اينكه اجراي طرح‌هايي همچون كاهش ساعت كاري زنان نبايد به شكلي صورت گيرد كه گروهي از جامعه زنان از آن متضرر شوند، يادآور شد: نگراني‌هايي در اين باره وجود دارد كه اجراي اين طرح موجب عدم تمايل كارفرمايان به استفاده از نيروي كار زن مي‌شود، بنابراين بايد همه جوانب اين طرح بررسي و تاثيرات آن روي اشتغال زنان واكاوي شود.

{{«دوركاري» مي‌تواند جايگزين مناسبي براي «كاهش ساعت كاري زنان» باشد}}

هدايتي با اشاره به اجراي طرح دوركاري با اولويت زنان به ويژه زنان داراي فرزند، خاطرنشان كرد: اين طرح مي‌تواند جايگزين مناسبي براي كاهش ساعت كاري زنان باشد، چرا كه اغلب زنان كارمند، نيازمند كمتر كاركردن نيستند، بلكه به انعطاف ساعت كاري نياز دارند.

معاون سرمايه‌هاي اجتماعي مركز امور زنان و خانواده در خاتمه گفت‌وگوي خود با ايسنا تاكيد كرد: اجراي طرح دوركاري فرصت مناسبي را براي بررسي بيشتر طرح كاهش ساعت كاري بانوان در مركز امور زنان ايجاد كرده است و اين مركز در آينده نتيجه‌ بررسي همه‌جانبه خود در اين رابطه را به مراجع رسمي اعلام خواهد كرد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان