{{فرارو:}} در يك برنامه زنده تلويزيوني كه چندي پيش از شبكه دوم سيما پخش شد، از مردي داراي سه همسر به برنامه دعوت شده و مجري در گفت و گو با اين مرد دلايل تعدد زوجاتش را از او جويا مي‌شود. در بخشي از اين برنامه مصاحبه شونده دليل سه بار ازدواجش را «سرگرمي» ،«تنوع»،‌ «ميلم مي‌كشيد»،‌ «خوش‌گذراني» و … بيان مي‌كند و در پاسخ به سؤال خانم مجري درباره رضايت همسرانش از ازدواج‌هاي متعددش عنوان مي‌كند كه همسر اولش را بسيار دوست دارد، او با ازدواج‌هايش موافق بوده است چرا كه به طور كلي با همه موافق است، ولي مشكل جسماني او باعث ازدواج دومش شده است و با همسر دومش نيز چندان تفاهم فكري نداشته است و اقدام به ازدواج سوم كرده است كه از اين بابت خوشحال است و احساس خوشبختي مي‌كند.
پخش اين برنامه واكنش‌هايي را درسطح جامعه به خصوص در ميان بانوان به همراه داشت كه در ادامه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم:

{{*تعدد زوجات در اسلام شرايط خاص و سنگيني دارد}}

«حسيني» بانويي كه به تازگي وارد زندگي مشترك شده است، درباره حضور مردي كه در يك برنامه تلويزيوني يكي از دلايل داشتن سه همسر را سرگرمي و تنوع عنوان كرده است مي‌گويد: شخصيت اين مرد از نظر من بسيار ضعيف و غير قابل دفاع است از آن جهت كه در شريعت اسلام تعدد زوجات شرايط خاص و سنگيني داد و صرف اين كه مردي مثل ايشان به واسطه اين كه «ميلشان كشيده» و يا از روي سرگرمي اقدام به سه بار ازدواج كند اصلاً دليل موجهي براي تجديد فراش نيست و به نظرم اين استدلال خوار و ضعيف كردن وجه زنان است.

{{
* پخش برنامه‌اي با موضوع آسيب‌هاي اجتماعي خوب است}}

وي درباره پخش چنين برنامه‌اي از تلويزيون هم توضيح داد: با پخش اين برنامه اصلاً مخالف نيستم چرا كه معتقدم نگفتن از چنين مسائلي نشان دهنده عدم وجود آن در جامعه نيست و بر خلاف كساني كه مي‌گويند قبح تعدد زوجات در اين برنامه ريخته شده است، من نظر عكسي دارم و گفت و گوي اين مرد با خانم مجري و پاسخ‌هاي مضحك اين مرد به مجري باعث مطرود ساختن اين تفكر شد.
حسيني معتقد است: پخش برنامه‌هايي كه به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي مي‌پردازد و با حضور كارشناس مجري به نقد و بررسي اين مسائل در جامعه مي‌پردازد اقدام بسيار خوبي است.

{{*حكمت دعوت از چنيني شخصيتي را متوجه نمي‌شوم}}

محمدي بانوي ديگري كه كارشناس زبان انگليسي و متأهل است نيز در اين باره مي‌گويد: تا آن جا كه مي‌دانم معمولاً در يك برنامه زنده تلويزيوني از يك شخصيت مثبت كه كار مهم و شاخصي را انجام داده است دعوت مي‌كنند تا با بيان ديدگاه‌هايش و اقداماتي كه داشته است، الگويي براي جوانان باشد و يا كساني را كه در گذشته كارهاي نابهنجاري را انجام مي‌دادند و اكنون نادم و پشيمان هستند دعوت مي‌شود تا با بيان اتفاقات ناخوشايند زندگي‌اش باز هم درس عبرتي براي ديگران باشد. اما من با ديدن اين برنامه اصلاً متوجه نشدم كه حكمت دعوت از چنين شخصيتي به يك برنامه تلويزيوني چه بوده است.
وي ادامه مي‌دهد: اگر بگويند تعداد زوجات كار پسنديده‌اي نيست كه در آن صورت حكم شرعي تعدد زوجات را زير سؤال برده‌اند،‌اگر مي‌خواهند بگويند كه اين شخص به زنانش همچون ابزاري براي سرگرمي و خوشگذراني مي‌نگرد و كاري بس خارق‌العاده انجام داده است كه واي بر ما كه غربي‌ها را به استفاده ابزاري از زنان متهم و محكوم مي‌كنيم و خودمان مروج آن از طريق رسانه ملي هستم با اين حال فكر مي‌كنم قبل از پرداختن به يك چنين موضوعاتي به بازخورد نهايي آن هم فكركنند.

{{* مسئولان در پخش زنده برنامه‌اي با اين مضامين دقت كنند}}

«ر.ر» يكي از بانوان هنرمند كه از ديدن اين برنامه به خشم آمده است دراين باره به فارس مي‌گويد: انتخاب چنين موضوع مسئله‌داري كه موافقان و مخالفان بسياري دارد و حساسيت بسياري را در بين اقشار مختلف مردم ايجاد مي‌كند بايد با دقت بيشتري انتخاب و سپس مورد بررسي قرار بگيرد و صرفاً به جذابيت ظاهري اين مسائل اكتفا نكنند، ضمن اين كه بايد مسئولان صدا وسيما درباره پخش زنده اين برنامه‌ها تجديد نظر كنند تا در صورت بروز مسائل و مشكلاتي كه در حين اجراي برنامه پيش مي‌آيد بتوانند از آن پيشگيري كنند.

{{* قبح اين مسائل در رسانه ملي ريخته مي‌شود
}}
ا. معتمدي يكي ديگر از منتقدان پخش اين برنامه معتقد است: پخش اين برنامه نوعي توهين به شعور مخاطبانش محسوب مي‌شود كه با دلايلي واهي و سطحي انگيزه اين مرد را در سه ازدواجش به تصوير مي‌كشد، به نظر من اگر چه ممكن است اين برنامه براي برخي آموزنده و بازدارنده باشد اما به هر حال قبح اين گونه مسائل با پخش از رسانه ملي ريخته مي‌شود و شايد براي برخي ديگر مهر تأييدي باشد بر تفكر كساني كه تعدد زوجات را به دلايلي چون سرگرمي، تنوع و خوشگذارني انجام مي‌دهند.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان