{{رادیو فردا}}: ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه ایران گفته است که دادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل را بررسی خواهند کرد . آقای رئیسی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا در عین حال، گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را ساخته و پرداخته رسانه های خارجی خوانده و افزوده که جمهوری اسلامی تنها کشوری است که بیشترین توجه را به مبانی حقوق بشر دارد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران تعیین کرد. روز یکشنبه کریم عابدی، عضو کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و زهره الهیان از نمایندگان مجلس گفته بودند که به گزارشگر ویژه اجازه ورود به ایران داده نخواهد شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان