{{خبرگزاري فارس:}} عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به اينكه در قانون گسترش حجاب و عفاف 26 نهاد مسئول هستند، گفت: 26 نهاد مسئول در اين رابطه فردا با حضور در مجلس گزارش اقدامات انجام شده را ارائه مي‌كنند.

فاطمه رهبر در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: 26 نهاد مسئول در رابطه با قانون گسترش عفاف و حجاب فردا در مجلس حضور مي‌يابند و گزارش اقدامات انجام شده خود را در اين زمينه ارائه مي‌كنند و بر اين اساس تعدادي از وزرايي كه در اين رابطه مسئوليت دارند نيز در مجلس حضور مي‌يابند.

وي گفت: وزارت كشور تنها متولي در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف نيست و 25 نهاد مسئول ديگر در اين زمينه بايد به وظايف خود عمل كنند و بر اين اساس فردا گزارش اقداماتي را كه تا كنون انجام داده‌اند را در مجلس ارائه مي‌كنند.

رهبر با بيان اينكه هفته گذشته وزير كشوربه منظور پاسخگويي به سؤالات آقايان “علي مطهري ” و “محمد تقي رهبر ” در زمينه اقدامات اجرا شده در رابطه با حجاب و عفاف در كميسيون فرهنگي حضور يافت، ‌عنوان كرد: دلايل عدم اجراي قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب سؤالي بود كه از وزير كشور پرسيده شد و گزارشي توسط وزير كشور در رابطه با اقدامات انجام شده در زمينه حجاب و عفاف ارائه شد همچنين سردار اشتري نيز از نيروي انتظامي در اين جلسه حضور داشت كه از اقدامات انجام شده، گزارشي ارائه كرد.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه اكثر اعضاي كميسيون فرهنگي از پاسخ‌هايي كه توسط وزارت كشور دريافت كرده بودند قانع شدند، ‌گفت: طبق آئين نامه پرسش كننده بايد از توضيحات ارائه شده، قانع شود كه آقايان مطهري و رهبر راضي نشدند.

رهبر ادامه داد: طبق قانون رئيس جمهور وزارت كشور را به عنوان متولي اجرا و نظارت بر نحوه اجراي قانون گسترش فرهنگ حجاب و عفاف تعيين كرده است و در اين زمينه پرسشي از وزير كشور مطرح شد كه اين وزارتخانه در رابطه با نظارت بر دستگاه‌هايي كه طبق قانون در گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مسئوليت‌هايي را بر عهده دارند چه اقداماتي انجام داده است.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تیترخوان زنان